De kennisbasis rekenen-wiskunde en de kwaliteit van reken-wiskunde-instructie op de basisschool

Gardebroek-van der Linde, J., Van Doornik-Beemer, H., Keijzer, R., & Van Bruggen, J. (2018). De kennisbasis rekenen-wiskunde en de kwaliteit van reken-wiskunde-instructie op de basisschool. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 39(1), 65-76

Sinds 2013 leggen studenten van de Nederlandse lerarenopleiding basisonderwijs de landelijke kennisbasistoets rekenen-wiskunde af. Onduidelijk is welke uitwerking de invoering van deze toets in de praktijk heeft. In het hier beschreven exploratieve onderzoek is gekeken of studenten met een hoge, dan wel lage toetsscore, verschillen in reken-wiskunde-instructie op de basisschool. Voor het onderzoek is een multiple casestudy ingezet. Zes derdejaarsstudenten van een lerarenopleiding basisonderwijs zijn gevolgd. Hun reken-wiskunde-instructie is beoordeeld met een aanpassing van het ‘Mathematical Quality of Instruction’ instrument.

De kennisbasis rekenen-wiskunde en de… (TVL-2018-39-1-06)