Handig gebruiken van kladpapier bij de kennisbasistoets

Keijzer, R., Faarts, J., & Garssen, F. (2016). Handig gebruiken van kladpapier bij de kennisbasistoets. Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek, 36(2), 41-46.

Studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs maken in het tweede of derde studiejaar een landelijke kennisbasistoets rekenen-wiskunde. In deze bijdrage analyseren we werk van studenten. Aan de hand van typische uitwerkingen van studenten die veel noteerden bij de opgaven gaan we na hoe de studenten de opgaven aanpakken. Deze aanpakken gebruiken we vervolgens om tot overwegingen te komen hoe deze studenten verder geholpen zouden kunnen worden.