Het bevorderen van algebraïsch redeneren in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool

Otten, M. (2022). Het bevorderen van algebraïsch redeneren in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek, 41(3), 40-48.

In het najaar van 2020 verdedigde Mara Otten het proefschrift ‘Algebraïsch redeneren op de basisschool: Zoeken naar balans’. In mijn promotieonderzoek onderzocht ze of, in hoeverre en op wat voor manier het algebraïsch redeneren van basisschoolleerlingen gestimuleerd kan worden. Hiervoor ontwikkelde ze onder andere een lessenserie over vergelijkingen voor leerlingen van groep 7 van de basisschool. Ze onderwees deze lessenserie op verschillende scholen en onderzocht het effect hiervan op de ontwikkeling van het algebraïsch redeneren van de leerlingen. De in dit artikel beschreven resultaten van het promotieonderzoek laten duidelijk zien dat het mogelijk is om het algebraïsch redeneren van leerlingen al op de basisschool te stimuleren. Het stimuleren van dit algebraïsch redeneren kan gezien worden als een manier om de wiskundige hogere-orde denkvaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs te bevorderen en om een doorlopende leerlijn van het primair naar het voortgezet onderwijs te creëren.