IPABO is gesloten van 18 juli tot 15 augustus. Heb je een vraag? Bekijk dan onze contactpagina. Fijne vakantie!

Het instapniveau van cohort van de lerarenopleiding basisonderwijs 2015 nader bekeken

Keijzer, R. & Van den Brom-Snijders, P. (2016). Het instapniveau van cohort van de lerarenopleiding basisonderwijs 2015 nader bekeken. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 34(4), 23-38.

Vanaf het studiejaar 2015-2016 worden bij de Nederlandse lerarenopleidingen basisonderwijs instaptoetsen afgenomen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek. Tegelijkertijd is de instroom in de opleidingen sterk afgenomen, en er is reden om aan te nemen dat de veranderde instroom onder meer te maken heeft met deze nieuwe eisen. Dat roept de vraag op welke studenten in 2015 niet voor de lerarenopleiding basisonderwijs kiezen, die dat anders wel gedaan zouden hebben. In dit artikel wordt een aspect van de studentenkenmerken in deze groep beschouwd, namelijk de rekenvaardigheid. In het beschreven onderzoek wordt de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

  • Op welke wijze verandert het instapniveau eigen vaardigheid rekenen-wiskunde van startende studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs na introductie van aanvullende instroomeisen op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek in 2015?
  • In hoeverre kunnen waargenomen veranderingen in het rekenvaardigheidsniveau van de instromende studenten verklaard worden vanuit de veranderde toelatingseisen?

Het onderzoek toont aan dat het aannemelijk is dat de studenten die in 2015 besluiten om niet met een studie aan de lerarenopleiding te beginnen de zwakste rekenaars zijn. Anders gezegd, de nieuwe eisen voor de instroom voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek maken dat het aandeel sterke rekenaars in de lerarenopleiding basisonderwijs is vergroot.

Het instapniveau van cohort van de lerarenopleiding basisonderwijs 2015