Dr. Ronald Keijzer Lector Rekenen en Wiskunde

Hoe zeggen we dit in de rekenles?

Munk, F., Smit, J., Bakker, A., & Keijzer, R. (2015). Hoe zeggen we dit in de rekenles? Volgens Bartjens, 35(1), 34-37.

Rekenen en wiskunde

Tijdens een rekeninstructie is voordoen – nadoen meestal niet de beste manier om de leerlingen aan het denken te weten, behalve als het gaat om de taal die nodig is om te leren rekenen. Systematische aandacht voor reken-wiskundetaal is noodzakelijk.