Samenhang tussen rekenen-wiskunde en wetenschap en technologie

Hotze, A.C.G. & Keijzer, R. (2017). Samenhang tussen rekenen-wiskunde en wetenschap en technologie. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 36(5), 41-51.

Het implementeren van wetenschap en technologie (W&T) in het basisonderwijs gaat moeizaam. Daarnaast zou het reken-wiskundeonderwijs, dat nu nogal eens instrumenteel van aard is, gebaat zijn bij een meer onderzoekende manier van leren, gebruik makend van rijke contexten. Bovendien vraagt toekomstgericht onderwijs om meer samenhang tussen vakken zodat leerlingen op basis van gedegen vakkennis leren om vakoverstijgend te denken en werken.

Dit artikel verkent raakvlakken van rekenen-wiskunde en W&T en richt zich daarbij op wat eigen is aan beide vakken. Met name het gebruik van contexten en modellen is in beide gebieden cruciaal, maar bij rekenen-wiskunde en W&T wordt daar verschillend mee omgegaan. Voorbeelden van geïntegreerd onderwijs rekenen-wiskunde en W&T worden besproken en we analyseren waarom het creëren van meer samenhang tussen W&T en rekenen-wiskunde geen gemeengoed is op de basisschool. Voor dit laatste is gebruik gemaakt van een enquête onder leraren. Zij geven aan dat zij niet weten hoe zij in de dagelijkse overvolle lespraktijk de verbinding tussen rekenen-wiskunde en W&T kunnen maken en dat zij behoefte hebben aan kennis over de beide vakgebieden en concrete handvatten hoe de gebieden te combineren zijn.