Lectorale rede ‘Wiskunde als educatieve uitdaging’

Keijzer, R. (2013) Lectorale rede ‘Wiskunde als educatieve uitdaging’

Het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool in Nederland moet zo ingericht worden dat kinderen leren waar ze op moeten letten als ze een smartphone kopen. ‘Probleemoplossend vermogen’, daar gaat het om, stelt dr. Ronald Keijzer in zijn rede ‘Wiskunde als educatieve uitdaging’. ‘We moeten werken aan een onderzoekende houding in het reken-wiskunde onderwijs.’ Op 9 april 2013 heeft hij als lector bij de Hogeschool IPABO zijn rede uitgesproken. U kunt dit nalezen in het boekje Wiskunde als educatieve uitdaging dat u hierkunt inzien.