Begripsproblemen bij kubisch vergroten

Keijzer, R., Brouwer, W., & Van den Bergh, J.W.M. (2018). Begripsproblemen bij kubisch vergroten. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 38(1), 41-47

Het adequaat omgaan met situaties waar sprake is van kubisch vergroten blijkt telkens een belangrijk struikelblok voor studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs. Dit komt in ieder geval naar voren uit analyses van resultaten van de landelijke kennisbasistoets. We gingen na wat het kubisch vergroten voor studenten moeilijk maakt. We vonden dat er moeilijkheden liggen in het interpreteren van de context, het gebruik van referentiematen, het gebruik van vaktaal en het misinterpreteren van de rekenregel voor het bepalen van de inhoud van een blok.