IPABO is gesloten van 18 juli tot 15 augustus. Heb je een vraag? Bekijk dan onze contactpagina. Fijne vakantie!

Wiskundetoetsen voor pabo-studenten vergeleken.

Keijzer, R. & Hendrikse, P. (2013). Wiskundetoetsen voor pabo-studenten vergeleken. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 32, 41-46.

In het najaar van 2012 werd op een aanzienlijk aantal lerarenopleidingen basisonderwijs de pre-test van de Kennisbasistoets afgenomen. Al veel langer nemen de lerarenopleidingen in het eerste studiejaar de Wiscattoets af bij hun studenten. In beide gevallen gaat het om toetsen die de wiskundekennis en -vaardigheden van studenten toetsen. Dit roept de vraag op in hoeverre de score die een student in het eerste studiejaar behaalt voor de Wiscattoets een voorspellende waarde heeft voor de score die behaald wordt op de Kennisbasistoets. Dit artikel toont dat de score van een student inderdaad een voorspeller is voor het resultaat van deze student op de Kennisbasistoets. Het laat daarnaast zien dat studenten die slagen voor de Wiscattoets en juist hoger scoren dan de geldende de cesuur, bij het vigerende opleidingsonderwijs weinig kans maken de Kennisbasistoets voldoende te scoren.