To what extent do student teachers develop their mathematical problem solving ability by self-study?

Kool, M. & Keijzer, R. (2018). To what extent do student teachers develop their mathematical problem solving ability by self-study? EAPRIL 2017 proceedings (pp. 80-90). Hämeenlinna, Finland: EAPRIL

Studenten die werken aan de kennisbasistoets rekenen-wiskunde, doen dat door vooral veel opgaven te maken. In deze publicatie wordt getoond hoe studenten kennis dat in één opgave is opgedaan niet gebruiken in een andere. Dit artikel is in het Engels.