Het jonge kind. Educatie en onderwijs aan kinderen van 2 tot 8 jaar.

Lectoraatsplan 2018-2022. Het jonge kind. Educatie en onderwijs aan kinderen van 2 tot 8 jaar.