Leer ze rekenen

Ros, B., Hickendorff, M., Keijzer, R., & Van Luit, H. (2022). Leer ze rekenen. Praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs. Meppel: Didactief Onderzoek/Ten Brink

Samen met taal en lezen vormt rekenen het fundament onder het curriculum van de basisschool. Rekenen is een taal apart die leerlingen zich moeten eigen maken, namelijk de taal van getallen, hoeveelheden en patronen. Rekenonderzoekers Marian Hickendorff, Ronald Keijzer en Hans van Luit selecteerden 25 kernpublicaties uit de schatkamer van het (internationale) onderzoek over rekenen en rekenonderwijs. Onderwijsjournalist Bea Ros maakte de inzichten hieruit toegankelijk voor de praktijk van de leraar. In de meeste hoofdstukken vertellen leraren in praktijkkaders hoe ze de theorie toepassen in hun klas.