Lieggrafieken helpen grafieken doordenken

Keijzer, R., Munk, F., & Janus, B. (2017). Lieggrafieken helpen grafieken doordenken. In: M. van Zanten (red.). Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw. Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs (pp. 59-64). Utrecht/Enschede: Panama/NVORWO/Universiteit Utrecht/SLO.

Kinderen komen regelmatig in aanraking met grafieken. Dat gebeurt binnen de school, maar vooral ook daarbuiten. Als ze grafieken tegenkomen buiten de deuren van de school, gaat het om grafieken waarin de ontwerper van de grafiek geprobeerd heeft informatie over een aspect van de maatschappij grafisch kort en bondig in beeld te brengen. Het gebeurt dan maar al te vaak dat de ontwerper probeert de opgeslagen informatie iets mooier of iets slechter voor te stellen dan die in werkelijkheid is.