Leren van en met elkaar. Professionele leergemeenschappen maken het rekenonderwijs beter

Keijzer, R., Munk, F., Smit, J., & Bakker, A. (2016) Professionele leergemeenschappen maken het rekenonderwijs beter. Volgens Bartjens, 35(3), 12-16.

Overal in het land starten lerende netwerken die zich gezamenlijk buigen over een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Zo zijn er kleine netwerken die samen een doel of onderwerp kiezen. Zodra dit doel behaald is kan het gebeuren dat er binnen die groep weer een ander netwerk wordt opgestart, eventueel met deels andere personen, met doelen die dan relevant zijn. In de kop van Noord-Holland heeft het schoolbestuur SARKON ervoor gekozen om rekencoördinatoren bovenschools in een Professionele LeerGemeenschap (PLG) bij elkaar te brengen. In dit artikel wordt verslag gedaan van dit proces en worden leermomenten besproken.