Ontwikkeling studielast rekenen-wiskunde 2009 – 2021

Keijzer, R. (2021). Ontwikkeling studielast rekenen-wiskunde 2009 – 2021. Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek, 41(2), 50-62.

Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van de studielast en contacttijd voor het vak rekenen-wiskunde in de lerarenopleiding basisonderwijs in de periode 2009-2021. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van data die in de periode 2009- 2019 zijn verzameld. Gegevens uit 2021 zijn daaraan toegevoegd. De gevonden ontwikkeling toont dat er grote verschillen zijn tussen opleidingen en dat verschillen tussen 2009 en 2021 niet kleiner zijn geworden. De gemiddelde studielast en contacttijd nam toe toen sprake was van een landelijke kennisbasistoets en nam daarna weer af. Deze ontwikkeling verliep anders bij monosectorale instellingen. Bij deze instellingen is zowel de contacttijd als de studielast in 2021 lager dan in 2009.