Op weg naar NVORWO onderzoeksagenda

Keijzer, R. & Veldhuis, M. (2020). Op weg naar NVORWO onderzoeksagenda. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 40(2), 53-62.

Geringe aandacht voor vakdidactisch onderzoek bij rekenen-wiskunde was aanleiding voor de NVORWO om een vakdidactische onderzoeksagenda op te laten stellen. Om de leden van de vereniging te ondersteunen bij keuzes die typerend zijn voor een dergelijke agenda worden in dit artikel aspecten van een dergelijke onderzoeksagenda geschetst en gemodelleerd. Verder wordt aangegeven welke mogelijke uitwerkingen van deze onderzoeksagenda mogelijk zijn.