Opleiden voor rekenen-wiskunde in het basisonderwijs

Keijzer, R., Van Doornik-Beemer, H., & Oonk, W. (2017). Opleiden voor rekenen-wiskunde in het basisonderwijs. In G. Geerdink & I. Pauw. Kennisbasis Lerarenopleiders. Katern 3: Inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleiding (pp. 131-136). Eindhoven: Velon.

In dit artikel staat het opleiden voor het vak rekenen-wiskunde centraal. Achtereenvolgens wordt de maatschappelijke context van rekenen-wiskunde besproken en de vormgeving van het vak op de basisschool. Daarna wordt ingegaan op de opleidingsdidactiek: hoe worden studenten opgeleid voor wiskunde in het basisonderwijs en hoe zorgen lerarenopleiders rekenen-wiskunde ervoor dat zowel hun eigen vakdidactische als wiskundige kennis en vaardigheden van hoog niveau blijft.

Opleiden voor rekenen-wiskunde in het… (KB-2017-3-13)