Overtuigingen van leraren in groep 1 en 2 met betrekking tot het reken-wiskundeonderwijs

Canjels, J.C. & Keijzer, R. (2023). Overtuigingen van leraren in groep 1 en 2 met betrekking tot het reken-wiskundeonderwijs. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 42(5), 41-50.

De visie of overtuiging van leraren op het reken-wiskundeonderwijs is mede bepalend voor de inrichting van het onderwijs. Dat geldt met name voor leraren in groep 1 en 2. In het hier beschreven onderzoek gingen we na wat de visie of overtuiging van leraren op het reken-wiskundeonderwijs is en hoe die bepalend is voor hoe de leraren hun onderwijspraktijk inrichten. We vonden dat leraren zich bij het inrichten van de praktijk door verschillende factoren laten leiden. Naast de eigen overtuiging spelen hier de visie en afspraken binnen de school een bepalende rol. Leraren leven naar deze visie en afspraken, maar zoeken ook naar manieren om die zo in te vullen dat dit aansluit bij de eigen overtuiging.