Reken-wiskundeonderwijs in 3D. Verslag van de 39e Panama-conferentie

Keijzer, R. & Verbruggen, I. (2021). Reken-wiskundeonderwijs in 3D. Verslag van de 39e Panama-conferentie. Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek, 40(5), 51-56.

De titel van de 39e Panama-conferentie, Reken-wiskundeonderwijs in 3D, verwijst naar diepgang in het overdenken van het reken-wiskundeonderwijs. Dit verslag analyseert hoe deze diepgang in de overdenking naar voren kwam in verschillende bijdragen aan de conferentie. We stellen vast dat de verschillende dimensies in de overdenking samenkomen in de dialoog waar de conferentie voor staat.