Rekendoelen halen kan voor alle kinderen

Jonker, V. & Keijzer, R. (2022). Rekendoelen halen kan voor alle kinderen. Praxis bulletin, 39(8), 7-11.

Kinderen die moeite hebben met rekenen-wiskunde verdienen creatief reken-wiskundeonderwijs.

Rekendoelen halen