Rekenen-wiskunde in de lift

Keijzer, R., Bakker, K., Stuber, S., & Veldhuis, M. (2021). Rekenen-wiskunde in de lift. Marktplaats 27, 30-31.

Typisch voor het Nederlandse onderwijs is dat kinderen in de reken-wiskundeles weinig onderzoekend bezig zijn. Internationaal vergelijkend onderzoek laat keer op keer zien dat er in Nederland veel aandacht is voor de zwakkere rekenaars en weinig voor sterkere rekenaars. Daarom is er geen land ter wereld waar de zwakste rekenaars zo sterk rekenen als in Nederland. De keerzijde hiervan is echter dat het aantal uitblinkers klein is. Veel potentieel sterke rekenaars presenteren mogelijk onder hun niveau. Dat is in heel Nederland zo en dat is bij veel scholen van Agora niet anders.