Rekenen-wiskunde van… tot… verslag van de 38e Panama-conferentie

Keijzer, R. & Verbruggen, I. (2020). Rekenen-wiskunde van… tot… verslag van de 38e Panama-conferentie. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 39(5), 50-58.

In januari 2020 vond de 38e Panama-conferentie plaats. Het conferentiethema ‘Rekenen-wiskunde van … tot …’ verwees naar doorgaande ontwikkelingen op verschillende terreinen die verband houden met het reken-wiskundeonderwijs. Ronald Keijzer en Iris Verbruggen doen verslag.