Rekenvaardigheid en keuze pilot jonge kind

Keijzer, R. (2022). Rekenvaardigheid en keuze pilot jonge kind. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 42(1), 41-49

De noodzaak voor meer expertise op het gebied van het jonge kind in de basisschool maakt dat lerarenopleidingen experimenteren met een specifiek traject gericht op jonge kind. Dit is ook het geval op Hogeschool IPABO. Het blijkt dat in deze groep studenten met een lage Wiscatscore oververtegenwoordigd zijn. Betrokken studenten suggereren dat zij een andere ondersteuning nodig hebben om de vereiste rekenvaardigheid te tonen dan studenten die niet voor het traject jonge kind kozen. In het hier beschreven onderzoek is de aard van de rekenvaardigheid van studenten met een lage Wiscatscore nagegaan. Daarnaast is nagegaan of er hierbij verschillen zijn tussen studenten uit het traject jonge kind en andere studenten met een lage Wiscatscore. Analyse van het rekenen van de studenten en wat ze rapporteren over waar ze tegenaan lopen bij het rekenen tonen een voorkeur van deze studenten voor het gebruik van vaste procedures en laat zien dat studenten vastlopen in het rekenwerk, omdat ze het overzicht over dit rekenwerk verliezen. Deze analyses laten verder zien dat studenten met een lage Wiscatscore die kozen voor het specifieke traject gericht op jonge kinderen hierin niet verschillen van andere studenten met een lage Wiscatscore.