Op zoek naar een vakoverstijgende didactiek voor rekenen-wiskunde en aardrijkskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs

Rijborz, J.D. (2018). Op zoek naar een vakoverstijgende didactiek voor rekenen-wiskunde en aardrijkskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 37(5), 41-50

Om leerlingen beter voor te bereiden op de toekomst zouden vakken meer in samenhang aangeboden moeten worden. Toekomstgericht onderwijs vraagt om vakkenintegratie, maar moet niet ten koste gaan van de individuele vakken.

In dit artikel is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van integratie tussen rekenenwiskunde en aardrijkskunde. Het leren over en van de snel veranderende wereld is een belangrijk onderdeel van beide vakken. Aan lerarenopleiders van verschillende lerarenopleidingen basisonderwijs zijn kenmerken, knelpunten en uitdagingen van de vakdidactiek en opleidingsdidactiek van de twee vakken voorgelegd.

Lerarenopleiders vonden het lastig om op elkaars vak te reageren. Echter hun reacties boden wel voldoende aanknopingspunten om verder te onderzoeken hoe de uitdagingen van een samenhangende vakdidactiek kunnen worden aanpakt. De uitdagingen die naar voren kwamen waren losser komen van de methode en meer betekenisvol onderwijs geven.

Deze elementen zullen de basis vormen voor het ontwerpen van geïntegreerd onderwijsaanbod waarbij leerlingen met een aardrijkskundige en wiskundige bril naar de eigen omgeving leren kijken.