Ruimte voor nadenken

Keijzer, R., Bruin-Muurling, G., & Den Braber, N. (2021). Ruimte voor nadenken. Volgens Bartjens, 41(1), 8-11.

Rekenen mét het hoofd betekent onder andere dat je oog hebt voor de context waarbinnen je rekent. De auteurs maken in dit artikel duidelijk dat contexten helpen om onderliggende wiskundige concepten beter te begrijpen. Maar dan moet je in de reken-wiskundeles je leerlingen wel de ruimte geven om zelf na te denken.