Samen ontwerpen van de Grote Rekendag

Van Haeften, N.I. & Keijzer, R. (2022). Samen ontwerpen van de Grote Rekendag. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 41(4), 61-72.

Dit artikel beschrijft wat het ontwerpproces van de Grote Rekendag 2022 typeert. Ontwerpoverwegingen zijn zichtbaar gemaakt en er is nagegaan hoe deze afhangen van de samenwerking en achtergronden van de verschillende onderwijsprofessionals die samenwerken in het ontwerpen van de Grote Rekendag.

Uit de huidige studie blijkt dat het ontwerpproces beschouwd kan worden als een creatief proces van divergeren en convergeren. Het gaat daarbij om brainstormfases waarin verschillende activiteiten worden bedacht, waarna de meest passende opdrachten worden uitgekozen, uitgeprobeerd en aangescherpt. Dit proces herhaalt zich verscheidene keren. Welke activiteiten uitgewerkt worden, wordt uiteindelijk bepaald door zowel inhoudelijke als praktische overwegingen, zoals ideeën over het leren van reken-wiskunde, het werken met jonge kinderen en de haalbaarheid en organiseerbaarheid in scholen.

Leraren en methodeontwikkelaars kunnen de resultaten uit dit onderzoek gebruiken bij het ontwerpen van vernieuwende onderwijsactiviteiten.