Bereid leraar beter voor op diversiteit

Susam, H. (2015), Bereid leraar beter voor op diversiteit. Didactief, 45 (5)

Grondgedachte in dit artikel is dat een cultureel sensitieve leraar met een multiperspectivische instelling meer bereikt. Laat merken dat je niet alleen maar objectieve kennis wilt overdragen in de klas, maar dat je ook openstaat voor andere perspectieven. Pas dan krijgt kennis betekenis voor leerlingen en pas dan gaat het als een mentale eigendom functioneren.