Van Luit behoeft nuancering

Keijzer, R. & Veldhuis, M. (2019). Van Luit behoeft nuancering. DidactiefOnline

Op 6 september 2019 nam Hans van Luit afscheid als hoogleraar orthopedagogiek, met dyscalculie als specifieke aandachtsgebied. In zijn afscheidsrede, die verkort is weergegeven in DidactiefOnline, kiest Van Luit ervoor zijn zorgen en frustraties over het reken-wiskundeonderwijs op te hangen aan een karikatuur van realistisch reken-wiskundeonderwijs en de lerarenopleiding basisonderwijs (Van Luit, 2019)

Lees hier de reactie van Ronald Keijzer en Michiel Veldhuis.