Wiskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs in voortdurende ontwikkeling

Keijzer, R., Oonk, W, & Van Zanten, M. (2021). Wiskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs in voortdurende ontwikkeling. In Geerdink, G. & Swennen, A. (red.) Vijftig jaar leraren opleiden (pp. 293-304). Amsterdam: Boom.

De auteurs geven een overzicht van 50 jaar ontwikkeling van rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs. Ze vatten daarbij verschillende verkenningen van de historie samen. Ze tonen de noodzaak van het leren van het verleden, met het oog op het verder ontwikkelen van de lerarenopleiding.