‘Taal én spel verrijken – Aansluiten bij doen-alsof spel’.

Zalm, E. van der, Boland, A. en Damhuis, R. (2018). ‘Taal én spel verrijken – Aansluiten bij doen-alsof spel’ HJK, maart 2018, pp. 4 t/m 7

Doen-alsof spel is een rijke context voor de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Maar hoe zorg je er als professional voor dat het spel ook bijdraagt aan de taaldenkontwikkeling van kinderen? In dit artikel lees je hoe je kunt aansluiten bij het spel van kinderen, en ook de kwaliteit van spel en taal kunt verhogen.