Rekenen op spel

Werk jij met jonge kinderen tussen 2 en 6 jaar? En wil je kinderen laten leren zoals ze dat zelf het liefste doen? Dan kun je niet om spel heen.

In de voorschool en groep 1 en 2 worden reken-wiskundedoelen vaak aangeboden in aparte activiteiten, net als taal. Maar ook in het spelen en in dagelijkse activiteiten van kinderen komt veel wiskunde voor. Als vanzelf is daar ook veel taal aan verbonden. Binnen het thema Rekenen op spel onderzoeken we hoe je de reken-wiskundige ontwikkeling van jonge kinderen stimuleert in spontaan spel.

Webinar

Wanneer we naar rekenen-wiskunde kijken als een natuurlijke menselijke activiteit om de wereld om ons heen te ordenen, zien we dat jonge kinderen daar al spontaan mee beginnen. In het spontane (zelfgekozen) spel van jonge kinderen doen zich dan ook veel kansen voor om de ontwikkeling van rekenen-wiskunde te stimuleren, in combinatie met de taal- en spelontwikkeling. In het onderzoeksproject ‘Rekenen op spel’ hebben leerkrachten en pedagogisch medewerkers samen met docentonderzoekers van de IPABO en Marnix Academie de mogelijkheden onderzocht om die kansen te benutten.  Bekijk het webinar over dit thema.