Opleidingsdirecteur

OVER HOGESCHOOL IPABO

Hogeschool IPABO is een gespecialiseerde hogeschool voor basisonderwijs, kinderopvang en voorschoolse educatie. Vanuit twee locaties, in Amsterdam en Alkmaar, wordt kennis gedeeld die voldoet aan de vragen van vandaag en morgen. Kennis waar de beroepspraktijk op wacht en die grenzen verlegt. Samen met het werkveld leidt IPABO studenten op, doet ze  onderzoek en werkt samen bij ‘het leven lang’ ontwikkelen van (jonge) professionals. Door kleinschalig en studentgericht onderwijs, zorgt IPABO voor een rijke leeromgeving vol ruimte voor verwondering, verbinding en verdieping.

Elk jaar volgen ruim 1.200 studenten de voltijd en deeltijd bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs, de universitaire pabo en de associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) bij IPABO. Daarnaast biedt IPABO programma’s voor zij-instromers, nascholing en in-company trajecten aan.

De i van IPABO staat voor interlevensbeschouwelijk. De houding om open te staan voor religie of geen religie. Vanuit begrip en inlevingsvermogen. Met oog voor de persoon en de context waarin je opereert. De i zit in het DNA van de organisatie en zit verankerd in de kernwaarden van IPABO.

Missie

IPABO draagt bij aan de kwaliteit van het basisonderwijs. Door talenten klaar te stomen tot de onvergetelijke, inspirerende leraren die we allemaal gehad hadden willen hebben. Vol denkkracht, daadkracht en veerkracht. We zien diversiteit als kracht en als uitgangspunt van het onderwijs. We zoeken continu de verbinding met elkaar en de wereld om ons heen. In nauwe samenwerking met het werkveld begeleiden we studenten bij het ontdekken en ontwikkelen van hun persoonlijke professionele kwaliteiten op het gebied van onderwijs en praktijkgericht onderzoek.

Structuur

De hogeschool IPABO wordt aangestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Hij stuurt de manager bedrijfsvoering, de manager kenniscentrum en de opleidingsmanager, straks directeur, aan. De bestuurder wordt ondersteund door een bestuursstaf, bestaande uit financiën, kwaliteit, P&O, communicatie en de bestuurssecretaris. De opleidingsmanager stuurt het reguliere onderwijs aan via vier teamleiders die elk voor de helft van hun tijd een leerjaar aansturen. Deze teamleiders hebben de dagelijkse leiding van de onderwijsuitvoering van de teams. De contractactiviteiten zijn ondergebracht bij de manager kenniscentrum, die daarnaast de lectoren aanstuurt.

Vanwege het vertrek van de huidige opleidingsmanager en de wens om de positie van zowel de opleidingsmanager als de teamleiders te versterken zoekt Hogeschool IPABO een stevige, verbindende

Opleidingsdirecteur IPABO, die de teamleiders in positie brengt en in nauwe samenwerking met hen investeert in team- en onderwijsontwikkeling, anticiperend op de vraag vanuit maatschappij en werkveld en met de manager bedrijfsvoering de planning, uitvoering en facilitatie van het onderwijsproces op een hoger plan brengt.

TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De opleidingsdirecteur geeft leiding aan het onderwijskundig MT, bestaande uit vier teamleiders. De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor het verder vormgeven van de inrichting en de ontwikkeling van de teams en de teamleiders en geeft strategisch en inhoudelijk sturing aan de vormgeving van het onderwijs dat binnen IPABO wordt gegeven.

 • Het in nauwe samenwerking met de afdeling bedrijfsvoering, de operationele uitvoering van het onderwijsproces naar een hoger niveau brengen.
 • Verantwoordelijk voor de accreditatiewaardigheid van de opleidingen.
 • Het opstellen van het strategisch meerjaren onderwijsbeleid, in nauwe samenwerking met interne en externe stakeholders.
 • Het initiëren en stimuleren van onderwijsvernieuwingen en -ontwikkelingen en begeleiden van de teamleiders met de implementatie binnen de teams.
  Het begeleiden van projectgroepen en commissies die belast zijn met het ontwikkelen van een (deel) van het curriculum.
 • Het onderhouden van contacten met schoolbesturen en partners in het werkveld om het proces van Samen Opleiden tot een succes te maken.
  Het zijn van sparring partner van de bestuurder die je tevens vervangt, indien noodzakelijk, bij landelijke en regionaal bestuurlijk overleg.
 • Je hebt zitting in het managementteam (MT), naast jou bestaande uit de voorzitter van het College van Bestuur, de manager bedrijfsvoering, de manager van het kenniscentrum en enkele stafmanagers. Het MT is verantwoordelijk voor het beleid op hogeschoolniveau.

ONTWIKKELOPGAVE

Hogeschool IPABO heeft een goede naam en een stevige groei doorgemaakt de afgelopen jaren. Er zijn veel wisselingen geweest binnen het onderwijsmanagement zowel qua structuur als qua bezetting. Momenteel wordt de functie waargenomen door een interimmanager die de taken en rollen en verwachtingen expliciteert. De kwaliteit van de docenten en teams is goed, de uitdaging is om er een samenhangend en goed gefaciliteerd geheel van te maken, om vanuit deze basis verder te investeren in de vragen en wensen die gesteld worden vanuit de maatschappij en werkveld op het gebied van:

 • Flexibiliseren (o.a. het organiseren en faciliteren van zij-instroomtrajecten).
  Opgave reductie lerarentekort.
 • Samen opleiden (minimaal 40 % van het curriculum in & samen met het werkveld).

Tegelijkertijd wordt er geworven voor een nieuwe bestuurder vanwege de pensionering van de huidige bestuurder. In de procedure zal ruimte zijn voor een klikgesprek met de beoogde bestuurskandidaat. Deze zal zich o.a. bezighouden met ver-/nieuwbouw in Amsterdam en experte representatie in de vele lokale en landelijke netwerken en het stimuleren van de samenwerking en samenhang tussen onderwijs- bedrijfsvoering en onderzoek.

PROFIEL

Om leiding te geven aan deze ontwikkelopgave zoekt Hogeschool IPABO:

 • Een ervaren, betrokken en inspirerend leider;
 • die daadkrachtig en verbindend is;
 • met een ontwikkelingsgerichte instelling en strategische sensitiviteit;
 • die vanuit een heldere visie, duidelijk en rolvast is, met een open en onderzoekende houding;
 • die actief communiceert en mensen meeneemt in ontwikkelingen;
 • die resultaatgericht en ook pragmatisch is;
 • met ervaring met het creëren van een optimale leeromgeving;
 • die goed kan prioriteren en planmatig kan werken.

Als achtergrond en ervaring breng je mee:

 • Academisch werk- en denkniveau en opleiding op minimaal Masterniveau (onderwijskundig of vergelijkbaar).
 • Affiniteit met of ervaring in het opleidingsonderwijs.
 • Ruime ervaring als leidinggevende in een onderwijsorganisatie, bij voorkeur in het hoger (opleidings-)onderwijs.
 • Ervaring met verandermanagement en teamontwikkeling.
 • Bekend zijn met onderwijskundige bedrijfsprocessen en deze in kunnen zetten ter verbetering van onderwijskwaliteit en -rendement.
 • Een stijl van leidinggeven gericht op een professionele cultuur, waarbij de samenwerking is gebaseerd op een heldere verdeling en invulling van functies, taken en rollen.
 • Kunnen schakelen tussen binnen en buiten en verbindingen maken tussen het interne proces van de hogeschool, opleidingsonderwijsontwikkeling en de verschillende externe stakeholders.
 • Inhoudelijk en strategisch een ambassadeur zijn voor de hogeschool.

Wie je ook bent, Hogeschool IPABO heet je graag welkom. Verschillen tussen collega’s worden hier namelijk gekoesterd, omdat deze verschillen zorgen voor betere resultaten voor de organisatie en het onderwijs. Door van jouw unieke eigenschappen en de verschillen tussen medewerkers gebruik te maken, zorgen wij voor de beste resultaten.

IPABO BIEDT

Een mooie bouw- en ontwikkelopdracht binnen een mooie school met leuke, hartelijke, bevlogen en betrokken medewerkers. De kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan een groot maatschappelijk probleem: voldoende goede leerkrachten. Binnen een financieel gezonde school met een leuk team en stabiele studentenaantallen.

De functie is ingeschaald in Schaal 15 CAO-HBO afhankelijk van kennis en ervaring (minimaal € 6.149,– en maximaal € 7.940,– bruto per maand bij een volledige werkweek).

PLANNING

Sluiting reactietermijn: 5 juni
Voorselectiegesprekken:  6 & 9 juni
Eerste ronde selectiegesprekken: 19 juni
22 juni BAC hele dag
Tweede ronde selectiegesprekken: 27  juni middag
Beoogde benoemingsdatum: voor 1 juli 2023
Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. De procedure staat tegelijkertijd in- en extern uit. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

INFORMATIE

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Coen Massier, partner van de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000. Solliciteren kan via de pagina van Galan Groep: Opleidingsdirecteur – Galan Groep