Header image

Leiderschap van leraren

Image about: hybride
Image about: incompany
Image about: modulair

Van leraren wordt steeds meer verwacht dat ze de leiding nemen bij de ontwikkeling van onderwijs. Ze moeten ook invloed uitoefenen op zaken die hun eigen klas of hun eigen vak overstijgen. Tijdens het traject Leiderschap van leraren ontwikkel en onderzoek je samen met collega’s van andere scholen leiderschap rondom onderwijsontwikkeling en veranderprocessen.

Aanmelden
Deel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Je krijgt de unieke kans om gelijktijdig een persoonlijk leiderschapstraject én een traject gericht op schoolontwikkeling te doorlopen. Deze leergang is al twee keer succesvol aangeboden voor leraren in het voortgezet onderwijs. Nu wordt deze ook aangeboden voor leraren in het basisonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Leiderschap van leraren, ook wel teacher leadership, kan veel verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om leiderschap vanuit een formele positie; denk aan de taken van een taalcoördinator, bouwcoördinator of schoolopleider. Maar het kan ook gaan om leiderschap vanuit een informele positie, waarbij leraren ideeën, ondersteuning of advies geven over het eigen team, de eigen school, het bestuur, maar ook daarbuiten.

Teacher leadership vereist dat scholen en schoolleiders leiderschap delen. Van leraren wordt dan weer verwacht dat zij deze vorm van leiderschap leren herkennen, vertalen naar handelen en anderen daarbij betrekken. Leiderschap van leraren komt pas tot wasdom als leraren inzicht krijgen in verander- en implementatieprocessen, samenwerkingsverbanden en niet in de laatste plaats in de eigen kwaliteiten, valkuilen en patronen.

Deze leergang wordt in nauwe samenwerking verzorgd door de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool IPABO.

Doelen
Doelen
 • Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap
 • Ontwikkelen van een professionele identiteit als teacher leader
 • Vergroten van het vermogen om onderwijsontwikkeling en innovatie te initiëren en  duurzaam te implementeren
 • Ontwikkelen van een visie op en handvatten voor het versterken van een cultuur van gedeeld leiderschap op scholen
 • Ontwikkelen van een netwerk van collega’s die met vergelijkbare processen bezig zijn

Daarmee leidt de leergang tot de volgende opbrengsten:

 • Op persoonlijk niveau: persoonlijke ontwikkeling en rolontwikkeling
 • Op schoolniveau: verbetering van kansen van leerlingen en een bijdrage aan een cultuur van gedeeld leiderschap binnen de school
 • Op bovenschools niveau: deelbare producten die anderen binnen de eigen school, het eigen bestuur of het onderwijs kunnen inspireren
Doelgroep
Doelgroep

De doelgroep bestaat uit leraren die in het basis- of voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs werken. Die 3 jaar of meer onderwijservaring hebben. En die met 2 andere collega’s uit hun school of bestuur de ambitie hebben om hun leiderschap te ontwikkelen; bij te dragen aan de ontwikkeling van hun school; en om daar collega’s in mee te nemen. Zij koppelen hun persoonlijke ontwikkelvraag aan een ambitie voor hun team en hun school.

Omvang
Omvang

Richtlijn: Het programma bestaat uit 6 werkbijeenkomsten van  9.30-16.30 (januari-mei 2024). Naast de gezamenlijke bijeenkomsten werken we in leerteams en met een digitale leeromgeving. De resterende tijd besteed je aan literatuurstudie, het uitvoeren van praktijkopdrachten, intervisie, onderzoeken en het houden van een eindpresentatie.

In totaal zijn er 112 studiebelastingsuren.

Investering
Investering

De kosten bedragen € 1.490,-.

Toelatingseisen
Toelatingseisen

De intake vindt plaats op de eigen school in een groepsgesprek met de kandidaten en de leidinggevende. De datum wordt vastgesteld na aanleveren van de aanmeldingsformulieren.

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur
Header image

Opleider Handschriftonderwijs en schrifteducatie

Image about: hybride
Image about: incompany
Image about: modulair

Leren schrijven is een van de belangrijkste leerprocessen op de basisschool. Vind jij het belangrijk dat pabostudenten zich bekwamen in het geven van goed handschriftonderwijs? Na deze opleiding kun jij ze dat leren. Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het handschriftonderwijs en hebt je eigen handschrift geperfectioneerd.

Aanmelden
Deel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Schrijven met de hand: studies wijzen uit dat het bevorderlijk is voor letterherkenning, lezen en het schrijven van teksten. Daarom is het van essentieel belang om in alle groepen van de basisschool aandacht te besteden aan het vak handschriftonderwijs. Ook bij leerlingen in het voortgezet onderwijs en bij studenten is schrijven met de hand goed voor het geheugen en de omgang met taal en andere vakken. Handschriftonderwijs gaat dan ook niet alleen over schrijfvaardigheden, maar ook over motoriek, kennis van letters, gebruik van materialen en cultuur.

Als lerarenopleider Handschriftonderwijs en schrifteducatie (H&S) verzorg je de kennis- en vaardighedenmodules op een pabo. Je krijgt inzicht in het vakdidactisch model en besteedt aandacht aan de communicatieve, intern-reflectieve en expressieve-esthetische functie.

Meer over de opleiding Specialist Handschriftonderwijs & schrifteducatie.

Vakken

 • Didactiek/ theorie
 • Vaardigheden (methodisch verbonden schrift en blokschrift, lerarenhandschrift, schrijven op papier en (digi)bord, sierschrift)
 • Letterkennis
 • Visieontwikkeling
 • Kennis van de praktijk
 • Kennis van schrijfmethodes en typemethodes
 • Voortgezet onderwijs als doorgaande lijn
 • Geschiedenis van het schrift

Doelen
Doelen

De opleiding is ingedeeld in kennis- en vaardighedenmodules, waarbij je het geleerde direct in de praktijk toepast.

 • Je werkt aan je eigen vaardigheden. Het niveau moet uitstijgen boven het niveau van de pabostudent.
 • Je doceert de theorie en didactiek van het vak handschriftonderwijs op een pabo en bent in staat studenten te begeleiden bij hun eigen vaardigheid.
 • Je hebt kennis van de leerlijn in het basisonderwijs en voert in de praktijk verschillende opdrachten uit. Je zorgt zelf voor een werkplek waar je in alle bouwen een les verzorgt, kinderen begeleidt en observaties doet. Op grond van de opgedane theoretische en praktische kennis ontwikkel je een visie.
Doelgroep
Doelgroep

Opleiders aan een lerarenopleiding die handschriftonderwijs (gaan) verzorgen en niet in het bezit zijn van de MO-akte schrijven of de post-hbo-opleiding Schrijven met Pen en Toets niet hebben afgerond.

Omvang
Omvang

Alle lessen vinden online plaats, omdat we het hele land bedienen: van Groningen tot Maastricht en van Rotterdam tot Hengelo. Uiteraard zorgen wij ervoor dat je toch een band krijgt met jouw medecursisten. De startbijeenkomst vindt plaats op de Hogeschool IPABO in Amsterdam, waar je de andere cursisten zult ontmoeten. Daarnaast wordt er half december en begin maart een fysieke bijeenkomst georganiseerd.

Je volgt wekelijks online bijeenkomsten op woensdagen van 15.00-19.00. Naast de gezamenlijke bijeenkomsten is er extra aanbod; werk je samen met andere cursisten aan een opdracht; is er tijd voor zelfstudie en een tutorial; en worden er vragenuurtjes ingepland.

De totale studietijd bedraagt 644 SBU, maar is afhankelijk van jouw beginsituatie en het niveau van jouw eigenvaardigheid. Het oefenen van de eigen vaardigheid is voor een groot deel zelfstudie.

Investering
Investering

De kosten per cursist zijn € 3.995,-. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer € 250,-.

Toelatingseisen
Toelatingseisen
 • Je bent in het bezit van een hbo-bachelordiploma
 • Je werkt op een lerarenopleiding
 • Je werkt in het basis-, voortgezet of beroepsonderwijs
 • Je kunt aantonen dat jouw kennis en kunde voldoen aan één van bovengenoemde eisen.
 • Je hebt een geschikte leer- of werkplek waar je de theorie in praktijk kunt brengen en opdrachten kunt uitvoeren.
Certificering
Certificering

Elke module wordt afgesloten met een toets, zowel voor de theorie als voor de vaardigheden. De toetsing vindt op verschillende manieren plaats. Denk hierbij aan een presentatie, tonen van vaardigheden, een professioneel gesprek, een verslag inleveren, enz.

Na een succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het post-hbo diploma Opleider Handschriftonderwijs & schrifteducatie.

Aanmelden online voorlichting 29 mei, 16.00 - 17.00 uur

"*" geeft vereiste velden aan

Naam

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur
Header image

Specialist Handschriftonderwijs en schrifteducatie

Image about: hybride
Image about: incompany
Image about: modulair

Wat je met de hand schrijft, onthoud en begrijp je beter. Wil jij jouw kennis en vaardigheden over handschriftonderwijs verdiepen? Ben je geïnteresseerd in de manier waarop je kinderen een leesbaar handschrift kunt aanleren? Dan is deze boeiende opleiding iets voor jou.

Aanmelden
Deel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat jonge kinderen al schrijvend hun brein ontwikkelen en daardoor betere schoolresultaten behalen. Toch kampt een groeiend aantal kinderen met schrijfproblemen. Hun handschrift is niet leesbaar of ze klagen over een zere arm, hand of nek, vanwege een verkeerde houding. Breek jij in de digitale maatschappij een lans voor schrijven met de hand?

Handschriftonderwijs gaat niet alleen over schrijfvaardigheden, maar ook over motoriek, kennis van verschillende soorten letters en gebruik van materialen. Als specialist Handschriftonderwijs en schrifteducatie (H&S) begeleid je collega’s binnen jouw school. Je adviseert hen over de omgang met schrijfproblemen bij leerlingen. Je laat ze zien hoe ze meer variatie kunnen aanbrengen in verantwoorde schrijflessen. Aan de hand van het didactisch model deel je jouw kennis over proces, vorm en materiaal en hoe deze elkaar beïnvloeden.

Meer over Opleider Handschriftonderwijs & schrifteducatie

Vakken

De volgende vakken zullen aan bod komen tijdens deze opleiding:

 • Didactiek/theorie
 • Vaardigheden (methodisch verbonden schrift en blokschrift, lerarenhandschrift, schrijven op papier en (digi)bord, sierschrift)
 • Visieontwikkeling
 • Kennis van de praktijk
 • Kennis van schrijfmethodes en typemethodes
 • Voortgezet onderwijs als doorgaande lijn

Doelen
Doelen

Algemene einddoelstelling van de opleiding is het opleiden tot schrijfspecialist in het onderwijs.

Daarbij richten we ons op het verwerven van:

 1. Vaardigheden
 2. Kennis
 3. Visie

Je hebt kennis van de leerlijn in het basisonderwijs en voert in de praktijk verschillende opdrachten uit. Je zorgt zelf voo reen werkplek waar je in alle bouwen een les verzorgt, kinderen begeleidt en observaties doet. Op grond van de opgedane kennis ontwikkel je een visie.

Na deze opleiding ben je in staat om goed handschriftonderwijs te verzorgen in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. Daarnaast kun je zelfstandig en in samenwerking met andere disciplines adequate schrijfhulp bieden.

Doelgroep
Doelgroep
 • Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs die affiniteit hebben met het vak en het belang inzien van een leesbaar handschrift.
 • Docenten voortgezet en beroepsonderwijs die de noodzaak inzien van het verbeteren van de handschriften van de leerlingen, zodat deze niet ten onrechte onvoldoendes krijgen omdat het handschrift niet leesbaar is.
Omvang
Omvang

Alle lessen vinden online plaats, omdat we het hele land bedienen, van Groningen tot Limburg en van Rotterdam tot Hengelo. Uiteraard zorgen wij ervoor dat je een band krijgt met jouw medecursisten. De startbijeenkomst vindt plaats op Hogeschool IPABO in Amsterdam, waar je de andere cursisten zult ontmoeten. Daarnaast wordt er half december en begin maart een fysieke bijeenkomst georganiseerd.

Je volgt wekelijks online bijeenkomsten op woensdagen van 15.00-19.00. Naast de gezamenlijke bijeenkomsten is er extra aanbod; werk je samen met andere cursisten aan een opdracht; is er tijd voor zelfstudie en een tutorial; en worden er vragenuurtjes ingepland.

De totale studietijd bedraagt 420 uur, maar is afhankelijk van de beginsituatie van de cursist en het niveau van de eigenvaardigheid. Het oefenen van de eigenvaardigheid is voor een groot deel zelfstudie.

Investering
Investering

De kosten per cursist bedragen € 2.995,-. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer € 150,-.

Toelatingseisen
Toelatingseisen
 • Je bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelorsdiploma.
 • Je hebt een geschikte leer- of werkplek waar je de theorie in praktijk kunt brengen en opdrachten kunt uitvoeren.
Certificering
Certificering

Elke module wordt afgesloten met een toets, zowel voor de theorie als voor de vaardigheden. De toetsing vindt op verschillende manieren plaats. denk hierbij aan een presentatie, tonen van vaardigheden, een professioneel gesprek, een verslag inleveren, enz,

Na een succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het post-hbo-diploma Specialist Handschriftonderwijs en schrifteducatie.

Aanmelden online voorlichting 29 mei, 16 - 17 uur

"*" geeft vereiste velden aan

Naam

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur
Header image

Mentor en werkplekbegeleider

Image about: hybride
Image about: incompany
Image about: maatwerk

Word mentor en leer cursisten in de praktijk te begeleiden en te beoordelen.

Aanmelden
Deel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Als aanstaande mentor werk je tijdens deze cursus met de praktijk van je eigen school. Je leert cursisten in de praktijk te begeleiden en te beoordelen. Tijdens de opleiding ben je zelf de mentor van een student van Hogeschool IPABO.

Doelen
Doelen

Je leert verschillende technieken en stijlen van begeleiding, coaching en communicatie. Je ontdekt of ‘beoordelen’ en ‘begeleiden’ bij elkaar passen en onder welke voorwaarden ze daadwerkelijk effectief zijn. Je maakt kennis met het onderwijsprogramma van Hogeschool IPABO. Je ontwikkelt je als werkplekbegeleider op de volgende terreinen:

 • Coaching en communicatievaardigheden
 • Begeleiden en coachen van leraren en studenten
 • Structuur van de opleiding van Hogeschool IPABO
 • Formuleren van leervragen
 • Begeleiden en evalueren van lessen van studenten

Tijdens de opleiding is er aandacht voor taakopvatting, positionering, facilitering, procedures en de bijbehorende afstemming op de eigen organisatie, hogeschool, schoolopleider en werkveldassessor.

Doel verdiepingsprogramma
Het begeleiden van studenten die praktijkonderzoek doen binnen de school. Je maakt kennis met de facetten van het cyclisch werken bij dit praktijkonderzoek en begeleidt de studenten bij:

 • De formulering van een onderzoeksvraag en de daarbij horende deelvragen en het opzetten van een vooronderzoek.
 • De beoordeling op de werkplek en de opleiding
Doelgroep
Doelgroep

Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, mentoren of directeuren die opgeleid willen worden in het beoordelen van studenten en begeleiden van leerkrachten.

Omvang
Omvang

Het basisprogramma bestaat uit 4 bijeenkomsten op woensdagmiddagen van 14.30-17.30 uur op Hogeschool IPABO in Amsterdam of Alkmaar. De totale studiebelasting bedraagt 30 uur.

Het verdiepingsprogramma bestaat uit 2 bijeenkomsten op woensdagmiddagen van 14.30-17.30 uur op Hogeschool IPABO in Amsterdam of Alkmaar. De totale studiebelasting bedraagt 12 uur.

Investering
Investering

De kosten per deelnemer bedragen voor het basisprogramma € 995,- en voor het verdiepingsprogramma € 495,-

Periode
Periode

Startdatum bij incompany in overleg met school en bestuur.

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur
Header image

Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs

Image about: hybride
Image about: incompany
Image about: modulair

Iedereen weet wel dat meeste kinderen graag bewegen en spelen. Maar hoe houd je die motivatie vast in het gymlokaal en daarbuiten? Tijdens de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs leer je daar alles over. Ben jij straks die vakspecialist die ook het wat minder sportieve kind plezier in bewegen geeft?

Aanmelden
Deel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Hoe betrek je alle kinderen – de energieke, maar ook de timide kinderen – bij gymlessen? Hoe creëer je bewegingssituaties die kinderen stimuleren en prikkelen. Hoe laat je kinderen samen spelen? In drie blokken leer je hoe je de kracht van bewegen en spelen op de basisschool optimaal kunt benutten.

De opleiding bestaat uit drie blokken:

 • Blok 1: Aanbieden van activiteiten
 • Blok 2: Begeleiding en leerhulp
 • Blok 3: Maatwerk en visie
Doelen
Doelen

Bewegingssituaties en -lessen inrichten waarbij de motivatie van kinderen tijdens bewegingsonderwijs wordt vastgehouden. Je leert verschillende organisatievormen te presenteren, zoals klassikaal, in groepen, vrij werken en buitenlessen. Het aanbod is veelzijdig en diepgaand.

Doelgroep
Doelgroep

Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs met affiniteit voor bewegingsonderwijs die opgeleid willen worden tot Vakspecialist Bewegingsonderwijs. De leraar heeft een behoorlijke eigen vaardigheid en motivatie voor het verzorgen van lessen bewegingsonderwijs aan meerdere groepen op een school.

Omvang
Omvang

De totale opleiding omvat 3 blokken. Elk blok bestaat uit 15 bijeenkomsten van 3 uur op woensdagmiddag of woensdagavond.

Elk blok heeft een studiebelasting van 200 uur. Voor de stage is in totaal 140 uur studiebelasting (=70 lessen) gerekend. De totale studiebelasting is 600 uur.

Investering
Investering

De kosten per deelnemer bedragen € 1.045,- per blok. De totale opleiding voor Vakspecialist Bewegingsonderwijs omvat 3 blokken en kost in totaal € 3.135,-.

Toelatingseisen
Toelatingseisen

Een representatieve eigen vaardigheid en veel motivatie voor het verzorgen van lessen bewegingsonderwijs zijn een aanbeveling voor het volgen van de opleiding.

Certificering
Certificering

Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het diploma Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs.

Periode
Periode
 • Blok 1 en 2 starten in september 2024
 • Blok 3 start januari 2024 en in 2025

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur
Header image

Gedragsspecialist

Image about: hybride
Image about: incompany
Image about: maatwerk

Ben jij altijd al geïnteresseerd geweest in het gedrag van kinderen? Heb jij oog voor het pedagogische aspect in het beroep van leraar? Wil je je verder professionaliseren in het veranderen van verstoorde interactiepatronen? Of dat nu gaat om individuele leerlingen of groepen? En zie je het ook als een uitdaging om collega-leerkrachten te coachen bij hun gedragsvraagstukken? Volg dan de opleiding Gedragsspecialist.

Aanmelden
Deel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Meer informatie over de opleiding

Op iedere schooldag heb je te maken met gedrag. Elke groep kent zijn eigen uitdagingen. Sommige uitdagingen doen pijn, geven twijfel en geven een gevoel van onmacht. Zulke uitdagingen vragen om nadere professionalisering. Ook om je heen kampen collega’s met deze uitdagingen.

In de opleiding Gedragsspecialist vergroot je jouw eigen handelingsrepertoire, waarbij eigen praktijkinbreng centraal staat. Ook de opdrachten zijn praktijkgericht. daarnaast ontwikkel je je als gedragsspecialist, zodat je andere leerkrachten en de school kunt ondersteunen bij gedragsvraagstukken. Je leert hen zowel coachend als handelingsgericht begeleiden.

Aan het einde van deze éénjarige opleiding begrijp je beter gedragspatronen en kun je beter omgaan met gedrag van leerlingen en groepen. Daarnaast weet je te handelen als gedragsspecialist. Je leert in de opleiding op bemoedigende en veelal interactieve wijze. reflectie neemt een grote plek in, evenals bewezen inzichten.

Doelen
Doelen

De post-hbo-opleiding Gedragsspecialist richt zich op de eigen professionalisering van zowel het omgaan met gedragsvraagstukken als het uitvoeren van begeleidingstrajecten op leraar-leerlingniveau of op teamniveau. Op teamniveau word je bijvoorbeeld de touwtrekker van de leergemeenschap Sociaal emotionele ontwikkeling. Op collegiaal niveau leer je collega’s te coachen en ouders te begeleiden. Collega’s doen via jou nieuwe inzichten op, of je er nu voor kiest om die touwtrekker te worden of om collega’s te begeleiden. Door jou leren ze professioneler te handelen op een manier die past bij henzelf, de leerling, de groep, de ouders en de school.

Ook verken je de rol van de gedragsspecialist binnen de brede schoolcontext. Je hebt de rol van specialist in gedragsvraagstukken en je doet dit in nauwe samenwerking met de intern begeleider. Ook kun je als gedragsspecialist meedenken op schoolniveau, bijvoorbeeld met betrekking tot het zorgteam en het beleid.

Doelgroep
Doelgroep

De opleiding is gericht op leraren die affiniteit hebben met gedragsvraagstukken en die zich graag hierin verder willen specialiseren.

Omvang
Omvang

De opleiding Gedragsspecialist is opgebouwd uit 3 modulen van 6 bijeenkomsten, die succesvol worden afgesloten door eindopdrachten. De 3 modulen zijn:

 1. Gedragsvraagstukken en benaderingen
 2. Relatie vóór prestatie, interactionele benadering
 3. Een pittige groep, groepsdynamiek

In alle bijeenkomsten is er veel ruimte voor uitwisseling, samenwerking en intervisie. Per module is er 1 bijeenkomst ingeroosterd als werkbijeenkomst. In deze bijeenkomst werk je (onbegeleid) samen met groepsgenoten aan opdrachten.

Naast het succesvol behalen van de modulen werk je in de tweede helft van het cursusjaar aan een overkoepelende eindopdracht ter afronding van de opleiding.

Investering
Investering

De kosten bedragen €2.985,-. De prijs is inclusief administratie- en materiaalkosten en diploma. De prijs is exclusief de aan te schaffen literatuur.

Toelatingseisen
Toelatingseisen
 • Je bent leraar (speciaal) basisonderwijs en staat op dit moment voor de klas.
 • Je bent minimaal 0,1 fte op de werkplek beschikbaar om de taken van gedragsspecialist in opleiding uit te voeren.
Certificering
Certificering

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het diploma Gedragsspecialist.

Periode
Periode

De opleiding Gedragsspecialist kent een modulair systeem. Je kunt de opleiding starten bij de aanvang van elke module. Hierdoor kun je starten op verschillende momenten in het schooljaar, namelijk:

 • augustus/september
 • januari/februari

De bijeenkomsten vinden plaats op Hogeschool IPABO te Amsterdam op woensdagmiddagen van 15:00-18:00.

Aanmelden online voorlichting 29 mei, 15:00 - 16:00 uur

"*" geeft vereiste velden aan

Naam

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur
Header image

Specialist Toekomstgericht Onderwijs & W&T

Image about: hybride
Image about: incompany
Image about: maatwerk

Ben jij die leraar bij wie leerlingen en collega’s als eerste aankloppen als ze vragen hebben over onderzoekend leren? Word je gewaardeerd om jouw innovatieve ideeën over onderwijs en heb je affiniteit met digitale middelen? Na afronding van de post-hbo-opleiding Toekomstgericht Onderwijs ben je erkend specialist in het onderwijs van vandaag en morgen.

Aanmelden
Deel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Meer informatie over de opleiding

Ben jij de vraagbaak als het gaat om eigentijds onderwijs in de klas? Dan is de specialisatie Toekomstgericht Onderwijs iets voor jou. De opleiding is deels online te volgen en ook incompany behoort tot de mogelijkheden. 

Jij geldt straks als de inspirator en specialist in Toekomstgericht Onderwijs. Voor alle collega’s en leerlingen ben jij de vraagbaak als het gaat om eigentijds onderwijs in de klas. We gaan aan de slag met het ontwikkelen en evalueren van lessen die draaien om onderzoekend leren; wetenschap en technologie; en ICT-middelen. Je bent vakdidactisch deskundig en weet hoe je onderwijs op een 21e-eeuwse manier vormgeeft. Je bent bekend met de principes van veranderkunde en je kunt collega’s op professionele wijze inspireren en begeleiden om mee te groeien bij innovaties. Je kunt goed samenwerken met andere specialisten in de schoolorganisatie en ziet de meerwaarde daarvan in.

Verdiepingstraject

Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs die in de afgelopen cursusjaren zijn opgeleid tot specialist op een bepaald gebied kunnen ook een verdiepingstraject volgen. In het verdiepingstraject leer je om samen met collega-leerkrachten en cursisten op de werkplek binnen een PLG te leren van en met elkaar. Je voert praktijkgericht onderzoek uit om veranderingen of onderwijsvernieuwing in de klas of op school in gang te zetten.

Doelen
Doelen

Het leren kennen van de vakinhoud en vakdidactiek van Specialist Toekomstgericht Onderwijs. Onderwerpen die aan bod komen in de opleiding:

 1. Het leergebied Specialist Toekomstgericht Onderwijs, met veel aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden, bronnen, leerlijnen en instrumenten
 2. De didactiek van onderzoekend leren en ontwerpend leren, inspelen op en begeleiden van leerlingen
 3. Onderwijs voor specifieke groepen zoals het jonge kind en (hoog)begaafden
 4. De integratie met andere domeinen/leergebieden (onder meer taal, rekenen en ICT-toepassingen)

Er wordt gebruik gemaakt van actuele literatuur. Op de bijeenkomsten wordt het geleerde voortdurend getoetst aan de eigen praktijk. Je gaat een veranderplan maken voor de schoolontwikkeling op het gebied van Specialist Toekomstgericht Onderwijs. Tijdens een van de lessen ga je daarbij een collega coachen en begeleiden.

doelgroep
doelgroep

Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, die opgeleid willen worden tot Specialist Toekomstgericht Onderwijs. Een specialist heeft minimaal 2 jaar ervaring als leerkracht basisonderwijs en affiniteit met onderzoekend en ontwerpend leren.

omvang
omvang

Richtlijn: 18 dagdelen van 3 uur in 1 jaar. Daarnaast zijn er 4 intervisiebijeenkomsten van 2 uur onder leiding van de deelnemende scholen of geregeld door deelnemers zelf. En een werkbezoek in Nederland, zoals een conferentie. De studielast van de opleiding is ongeveer 336 uur.

investering
investering

De kosten per deelnemer bedragen € 2.985,-. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer € 150,-. De kosten van het werkbezoek zijn niet inbegrepen in de prijs.

 

toelatingseisen
toelatingseisen

Een specialist heeft minimaal 2 jaar ervaring als leerkracht basisonderwijs en affiniteit met onderzoekend en ontwerpend leren.

periode
periode

Bijeenkomsten vinden plaats op woensdagen van 15.00-18.00.

Aanmelden online voorlichting 29 mei, 15 - 16 uur

"*" geeft vereiste velden aan

Naam

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur