Header image

Onderwijsondersteuner

Image about: modulair

Wil jij jouw kennis en vaardigheden verder ontwikkelen? Wil je nog professioneler worden en ben je in jouw dagelijkse praktijk veelal bezig een belangrijke bijdrage te leveren aan goed onderwijs voor individuele of groepjes leerlingen? Volg dan het traject tot onderwijsondersteuner. Je ondersteunt de leraar en draagt hiermee bij aan de ontwikkeling van de kinderen. Je sluit aan op de kaders die je door de leraar worden aangereikt en werkt onder diens verantwoordelijkheid.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Om het traject tot onderwijsondersteuner met succes af te kunnen ronden, volg je vijf onderwijsmodules. Het gaat daarbij om de volgende modules:

En in overleg met de groep één van de keuzemodules:

Met de behaalde modules (waarbij je ook de toetsing volgt per module) krijg je vrijstelling wanneer je met de Associate degree-opleiding start.

 

doelgroep
doelgroep

Voor onderwijs- of klassenassistenten die hun kennis en vaardigheden willen ontwikkelen.

omvang
omvang

Totaal zijn er 5 modules. Iedere module bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur. In totaal zijn er 420 studiebelastingsuren.

investering
investering

€ 2.995

certificering
certificering

Je ontvangt bij het succesvol afronden van het traject (inclusief toetsen) het certificaat onderwijsondersteuner.

periode
periode

Modulair traject tot onderwijsondersteuner. Bijeenkomsten zijn gepland op donderdagen van 15.00-18.00

 

 

Adviesgesprek

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur
Header image

Oudercommunicatie

Image about: modulair

Communiceren met ouders is een belangrijke taak van leraren op de basisschool. Ouders zijn betrokken bij het onderwijs zoals leraren betrokken zijn bij de opvoeding van kinderen. Maar soms staan bepaalde barrières een goed gesprek in de weg. In deze keuzemodule ontwikkel je een stevige basis voor de communicatie met ouders.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Je oefent oudergesprekken, leert hoe je presentaties geeft aan ouders en schriftelijk met hen communiceert. Daarnaast onderzoek je met een team de oudercommunicatie op de stagescholen.

Goede gesprekken voeren

Goede gesprekken voeren met ouders is van essentieel belang in je werk als leraar. Het is ook een vaardigheid waarin je routine moet krijgen. In deze keuzemodule krijg je ruimschoots de gelegenheid om die op te bouwen. Met medecursisten oefen je in gesprekken voeren met ouders. Je maakt hier video-opnamen van en op basis daarvan geef je elkaar feedback. Vervolgens ga je hier weer mee aan de slag.

Daarnaast ga je je bekwamen in het geven van zakelijke presentaties. Je verdiept je met een studiegroepje in alle communicatie die een school voert met ouders. Om te onderzoeken hoe die communicatie door alle partijen wordt ervaren, doe je interviews met de directeur, met leraren en met ouders. Je analyseert hoe leraren op verschillende scholen communiceren met ouders en hoe ouders worden betrokken bij het onderwijs op school.

Keuzemodule

Dit is een keuzemodule. Je kunt ervoor kiezen om deze los te volgen, maar ook als onderdeel van het modulair traject als onderwijsondersteuner. Om dit traject met succes af te kunnen ronden, volg je vijf onderwijsmodules: interactieve vaardigheden en persoonlijk leiderschap, pedagogiek en klassenmanagement, rekenen-wiskunde, taaldidactiek en een van de keuzemodules. Met de behaalde modules krijg je vrijstelling wanneer je met de Associate degree-opleiding start.

doelgroep
doelgroep

Deze module is bedoeld voor onderwijsassistenten, onderwijsondersteuners en leraren die zich verder willen bekwamen in het voeren van gesprekken met ouders.

omvang
omvang

84 studiebelastingsuren.

investering
investering

Een losse module met certificaat €495.

Een module die leidt tot vrijstelling binnen de AdPep (inclusief toetsing en begeleiding) €795.

certificering
certificering

Naar aanleiding van een casus vindt een bespreking plaats waarop wordt gereflecteerd.

periode
periode

Bijeenkomsten zijn gepland op donderdagen van 15.00-18.00.

literatuur
literatuur

Bolks, T. (2015). Professioneel communiceren met ouders. Amsterdam: Boom Lemma Uitgevers.

Adviesgesprek

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur
Header image

Leiderschap van leraren

Image about: hybride
Image about: incompany
Image about: modulair

Van leraren wordt steeds meer verwacht dat ze de leiding nemen bij de ontwikkeling van onderwijs. Ze moeten ook invloed uitoefenen op zaken die hun eigen klas of hun eigen vak overstijgen. Tijdens het traject Leiderschap van leraren ontwikkel en onderzoek je samen met collega’s van andere scholen leiderschap rondom onderwijsontwikkeling en veranderprocessen.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Je krijgt de unieke kans om gelijktijdig een persoonlijk leiderschapstraject én een traject gericht op schoolontwikkeling te doorlopen. Deze leergang is al twee keer succesvol aangeboden voor leraren in het voortgezet onderwijs. Nu wordt deze ook aangeboden voor leraren in het basisonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Leiderschap van leraren, ook wel teacher leadership, kan veel verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om leiderschap vanuit een formele positie; denk aan de taken van een taalcoördinator, bouwcoördinator of schoolopleider. Maar het kan ook gaan om leiderschap vanuit een informele positie, waarbij leraren ideeën, ondersteuning of advies geven over het eigen team, de eigen school, het bestuur, maar ook daarbuiten.

Teacher leadership vereist dat scholen en schoolleiders leiderschap delen. Van leraren wordt dan weer verwacht dat zij deze vorm van leiderschap leren herkennen, vertalen naar handelen en anderen daarbij betrekken. Leiderschap van leraren komt pas tot wasdom als leraren inzicht krijgen in verander- en implementatieprocessen, samenwerkingsverbanden en niet in de laatste plaats in de eigen kwaliteiten, valkuilen en patronen.

Deze leergang wordt in nauwe samenwerking verzorgd door de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool IPABO.

doelen
doelen
 • Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap
 • Ontwikkelen van een professionele identiteit als teacher leader
 • Vergroten van het vermogen om onderwijsontwikkeling en innovatie te initiëren en  duurzaam te implementeren
 • Ontwikkelen van een visie op en handvatten voor het versterken van een cultuur van gedeeld leiderschap op scholen
 • Ontwikkelen van een netwerk van Amsterdamse collega’s die met vergelijkbare processen bezig zijn

Daarmee leidt de leergang tot de volgende opbrengsten:

 • Op persoonlijk niveau: persoonlijke ontwikkeling en rolontwikkeling
 • Op schoolniveau: verbetering van kansen van leerlingen en een bijdrage aan een cultuur van gedeeld leiderschap binnen de school
 • Op Amsterdams niveau: deelbare producten die anderen binnen de eigen school, het eigen bestuur of het Amsterdamse onderwijs kunnen inspireren
doelgroep
doelgroep

De doelgroep bestaat uit leraren die in het basis- of voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs werken. Die 3 jaar of meer onderwijservaring hebben. En die met 2 andere collega’s uit hun school of bestuur de ambitie hebben om hun leiderschap te ontwikkelen; bij te dragen aan de ontwikkeling van hun school; en om daar collega’s in mee te nemen. Zij koppelen hun persoonlijke ontwikkelvraag aan een ambitie voor hun team en hun school.

omvang
omvang

Richtlijn: Het programma bestaat uit 6 werkbijeenkomsten van  9.30-16.30 (januari-mei 2024). Naast de gezamenlijke bijeenkomsten werken we in leerteams en met een digitale leeromgeving. De resterende tijd besteed je aan literatuurstudie, het uitvoeren van praktijkopdrachten, intervisie, onderzoeken en het houden van een eindpresentatie.

In totaal zijn er 112 studiebelastingsuren.

investering
investering

De kosten bedragen € 1.490.

toelatingseisen
toelatingseisen

De intake vindt plaats op de eigen school in een groepsgesprek met de kandidaten en de leidinggevende. De datum wordt vastgesteld na aanleveren van de aanmeldingsformulieren.

Adviesgesprek

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur
Header image

Opleider Handschriftonderwijs en schrifteducatie

Image about: hybride
Image about: incompany
Image about: modulair

Leren schrijven is een van de belangrijkste leerprocessen op de basisschool. Vind jij het belangrijk dat pabostudenten zich bekwamen in het geven van goed handschriftonderwijs? Na deze opleiding kun jij ze dat leren. Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het handschriftonderwijs en hebt je eigen handschrift geperfectioneerd.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Schrijven met de hand: studies wijzen uit dat het bevorderlijk is voor letterherkenning, lezen en het schrijven van teksten. Daarom is het van essentieel belang om vroegtijdig te oefenen met schrijfoefeningen bij jonge kinderen. Maar ook bij oudere kinderen en studenten is schrijven met de hand goed voor het geheugen, de omgang met de taal, het leren lezen en de literaire ontwikkeling. Handschriftonderwijs gaat dan ook niet alleen over schrijfvaardigheden, maar ook over motoriek, kennis van letters, gebruik van materialen en cultuur.

Als lerarenopleider Handschriftonderwijs en schrifteducatie (H&S) verzorg je de kennis- en vaardighedenmodules op een pabo. Je krijgt inzicht in het vakdidactisch model en besteedt aandacht aan de communicatieve, intern-reflectieve en expressieve-esthetische functie.

Vakken

 • Didactiek
 • Vaardigheden (methodisch verbonden schrift en blokschrift, lerarenhandschrift, schrijven op papier en (digi)bord, sierschrift)
 • Letterkennis
 • Materialenkennis
 • Ontwikkeling van de motoriek en de handfunctie
 • Visieontwikkeling
 • Kennis van de praktijk
 • Kennis van methodes
 • Voortgezet onderwijs als doorgaande lijn
 • Geschiedenis van het schrift

doelen
doelen

De opleiding is ingedeeld in kennis- en vaardighedenmodules, waarbij je het geleerde direct in de praktijk toepast.

 • Je werkt aan je eigen vaardigheden. Het niveau moet uitstijgen boven het niveau van de pabostudent.
 • Je doceert de theorie en didactiek van het vak handschriftonderwijs op een pabo en bent in staat studenten te begeleiden bij hun eigen vaardigheid.
 • Je hebt kennis van de leerlijn in het basisonderwijs en voert in de praktijk verschillende opdrachten uit. Op grond van de opgedane theoretische en praktische kennis ontwikkel je een visie.
doelgroep
doelgroep

Opleiders aan een lerarenopleiding die handschriftonderwijs (gaan) verzorgen en niet in het bezit zijn van de MO-akte schrijven of de post-hbo-opleiding Schrijven met Pen en Toets niet hebben afgerond.

omvang
omvang

Alle lessen vinden online plaats, omdat we het hele land bedienen: van Groningen tot Maastricht en van Rotterdam tot Hengelo. Uiteraard zorgen wij ervoor dat je toch een band krijgt met jouw medecursisten. De startbijeenkomst vindt plaats op de Hogeschool IPABO in Amsterdam, waar je de andere cursisten zult ontmoeten.

Je volgt de bijeenkomsten op de woensdagen van 15.00-19.00. Om de 3 weken worden online lessen aangeboden. Op de andere woensdagen is er extra aanbod; werk je samen met andere cursisten aan een opdracht; is er tijd voor zelfstudie en een tutorial; en worden er vragenuurtjes ingepland.

De totale studietijd bedraagt 644 SBU, maar is afhankelijk van jouw beginsituatie en het niveau van jouw eigenvaardigheid. Het oefenen van de eigen vaardigheid is voor een groot deel zelfstudie.

investering
investering

De kosten per cursist zijn € 3.995. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer € 250.

toelatingseisen
toelatingseisen
 • Je bent in het bezit van een hbo-bachelordiploma
 • Je werkt op een lerarenopleiding
 • Je werkt in het basis-, voortgezet of beroepsonderwijs
 • Je kunt aantonen dat jouw kennis en kunde voldoen aan één van bovengenoemde eisen.
 • Je hebt een geschikte leer- of werkplek waar je de theorie in praktijk kunt brengen en opdrachten kunt uitvoeren.
certificering
certificering

Na een succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het post-hbo diploma Opleider Handschriftonderwijs & schrifteducatie.

Adviesgesprek

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur
Header image

Specialist Handschriftonderwijs en schrifteducatie

Image about: hybride
Image about: incompany
Image about: modulair

Wat je met de hand schrijft, onthoud en begrijp je beter. Wil jij jouw kennis en vaardigheden over handschriftonderwijs verdiepen? Ben je geïnteresseerd in de manier waarop je kinderen een leesbaar handschrift kunt aanleren? Dan is deze boeiende opleiding iets voor jou.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat jonge kinderen al schrijvend hun brein ontwikkelen en daardoor betere schoolresultaten behalen. Toch kampt een groeiend aantal kinderen met schrijfproblemen. Hun handschrift is niet leesbaar of ze klagen over een zere arm, hand of nek, vanwege een verkeerde houding. Breek jij in de digitale maatschappij een lans voor schrijven met de hand?

Handschriftonderwijs gaat niet alleen over schrijfvaardigheden, maar ook over motoriek, kennis van letteren en gebruik van materialen. Als specialist Handschriftonderwijs en schrifteducatie (H&S) begeleid je collega’s binnen jouw school. Je adviseert hen over de omgang met schrijfproblemen bij leerlingen. Je laat ze zien hoe ze meer variatie kunnen aanbrengen in verantwoorde schrijflessen. Je geeft voorlichting over de methoden en ontwikkelingen van handschriften, schrijven, motoriek en didactiek.

Vakken

De volgende vakken zullen aan bod komen tijdens deze opleiding:

 • Didactiek/theorie
 • Vaardigheden (methodisch verbonden schrift en blokschrift, lerarenhandschrift, schrijven op papier en (digi)bord, sierschrift)
 • Letterkennis
 • Materialenkennis
 • De ontwikkeling van de motoriek en de handfunctie
 • Visieontwikkeling
 • Kennis van de praktijk
 • Kennis van methodes
 • Voortgezet onderwijs als doorgaande lijn

doelen
doelen

Algemene einddoelstelling van de opleiding is het opleiden tot schrijfspecialist in het onderwijs.

Daarbij richten we ons op het verwerven van:

 1. Vaardigheden
 2. Kennis
 3. Visie

Na deze opleiding ben je in staat om goed handschriftonderwijs te verzorgen in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. Daarnaast kun je zelfstandig en in samenwerking met andere disciplines adequate schrijfhulp bieden.

doelgroep
doelgroep
 • Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs die affiniteit hebben met het vak en het belang inzien van een leesbaar handschrift.
 • Docenten voortgezet en beroepsonderwijs die de noodzaak inzien van het verbeteren van de handschriften van de leerlingen, zodat deze niet ten onrechte onvoldoendes krijgen omdat het handschrift niet leesbaar is.
omvang
omvang

Alle lessen vinden online plaats, omdat we het hele land bedienen, van Groningen tot Limburg en van Rotterdam tot Hengelo. Uiteraard zorgen wij ervoor dat je een band krijgt met jouw medecursisten. De startbijeenkomst vindt plaats op Hogeschool IPABO in Amsterdam, waar je de andere cursisten zult ontmoeten.

Je volgt de bijeenkomsten op de woensdagen van 15.00-19.00. Om de 3 weken worden online lessen aangeboden. Op de andere woensdagen is er soms extra aanbod. Je werkt samen met andere cursisten aan een opdracht. Er is tijd voor zelfstudie, er is een tutorial en er worden vragenuurtjes ingepland.

De totale studietijd bedraagt 420 uur, maar is afhankelijk van de beginsituatie van de cursist en het niveau van de eigenvaardigheid. Het oefenen van de eigenvaardigheid is voor een groot deel zelfstudie.

investering
investering

De kosten per cursist bedragen € 2.995. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer € 150.

toelatingseisen
toelatingseisen
 • Je bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelorsdiploma.
 • Je hebt een geschikte leer- of werkplek waar je de theorie in praktijk kunt brengen en opdrachten kunt uitvoeren.
certificering
certificering

Elke module wordt afgesloten met een toets, zowel voor de theorie als voor de vaardigheden. Wij toetsen op verschillende manieren. Er is een schriftelijke toets; je moet een werkstuk maken; een opdracht doen; en een artikel schrijven.

Na een succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het post-hbo-diploma Specialist Handschriftonderwijs en schrifteducatie.

Adviesgesprek

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur
Header image

Vakspecialist Muziek

Image about: incompany
Image about: modulair

Heb jij affiniteit met muziek en wil je voor dit vak een centrale rol spelen in je eigen basisschool? Wil je bijdragen aan de verbetering van het culturele klimaat in de school? Met de opleiding Vakspecialist Muziek bereik je direct zichtbaar resultaat voor jou en je school.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Meer informatie over de opleiding

Op steeds meer scholen wordt het belang van muziek erkend. Vanuit het ministerie OCW wordt ‘Méér Muziek in de Klas’ een bijzonder warm hart toegedragen en wordt extra geld ter beschikking gesteld. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie is het werken aan deskundigheidsbevordering van de leraren. Om dit op duurzame wijze te doen is de vakspecialist, verbonden aan een basisschool, een prachtige invulling.

Denk bijvoorbeeld aan de rol van een breed inzetbare vakspecialist muziek die bijzondere taken kan verrichten, kartrekker is voor muzikale activiteiten en misschien wel een schoolkoor of schoolorkest op kan zetten. In het kader van het programma ‘Méér Muziek in de Klas’ is het ook mogelijk om contacten te leggen met een muziekschool of een centrum voor de kunsten, om samen tot mooie muziekprojecten te komen.

Achtergrond

Deze opleiding is ontwikkeld door pabo’s en conservatoria en is in de afgelopen jaren op meerdere plaatsen in ons land succesvol uitgevoerd. Ook heeft de opleiding inmiddels haar waarde voor de praktijk van het basisonderwijs bewezen.

Over het programma

Je maakt kennis met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van muziekonderwijs en krijgt inzicht in leer- en ontwikkelingslijnen voor het vak muziek op de basisschool. Daarnaast organiseer je schoolconcerten op school, studeer je een musical in en/of geef je tijdens bijzondere projecten leiding aan een schoolkoor of instrumentale speelgroep.

Tijdens de bijeenkomsten is er veel gelegenheid voor presentaties, waarin zingen, spelen en leiding geven aan musiceren centraal staan. Ook worden er basale muziektheorielessen gegeven en vindt er instrumentaal samenspel plaats. We bieden de mogelijkheid om je (verder) te bekwamen in het begeleiden op gitaar of op toetsen. Onderwerpen die verder aan de orde komen zijn onder meer slagtechniek (leiding geven); het maken van liedjes; gebruik maken van een muzieknotatieprogramma op de computer; en het inzetten van een muziekinstrument in de lessen.

doelen
doelen

De opleiding is competentiegericht. De benodigde competenties zijn in samenwerking met de SLO ontwikkeld en sluiten goed aan bij de huidige methodiek voor het muziekonderwijs op de pabo.

Je maakt een persoonlijk opleidingsplan en bepaalt voor een groot deel je eigen leerroute, aansluitend bij je niveau en bij jouw praktijksituatie.

Naast de cursusbijeenkomsten investeer je tijd in zelfstudie, intervisie, het uitvoeren van praktijkopdrachten, overleg met teamleden, enzovoort.

doelgroep
doelgroep

Leraren basisonderwijs die graag na de pabo extra scholing op muzikaal gebied willen, affiniteit hebben met kunst en cultuur en de rol van muziekvakspecialist in hun basisschool willen vervullen. Verwacht wordt dat je (basaal) kunt noten lezen en een instrument bespeelt. Dat mag ook je stem zijn.

omvang
omvang

Richtlijn: 15 bijeenkomsten van 3 uur. De studie heeft een totale studiebelasting van 224 uur.

investering
investering

De kosten bedragen € 2.295.

De prijs is inclusief administratie- en materiaalkosten en diploma; en exclusief aan te schaffen literatuur.

Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk: sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden voor compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt? Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Concreet betekent dit dat boven de drempel van € 250 de kosten afgetrokken mogen worden. Zie ook de website van de Belastingdienst.

certificering
certificering

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het diploma Vakspecialist muziek.

periode
periode

Bijeenkomsten vinden plaats op woensdagen van 15.00- 18.00.

Adviesgesprek

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur
Header image

Taaldidactiek

Image about: modulair

Het uitbreiden van de woordenschat is essentieel voor de taalontwikkeling van een kind. De module Taaldidactiek is bedoeld voor onderwijsassistenten of onderwijsondersteuners die zich verder willen verdiepen in taalactiviteiten voor kinderen.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Het uitbreiden van de woordenschat is essentieel voor de taalontwikkeling van een kind. Die ontwikkeling begint al vanaf de geboorte en eindigt misschien wel nooit. Een goede begeleiding bij het uitbreiden van de woordenschat is van groot belang voor een kind. Daar kan een leraarondersteuner of medewerker van een kinderopvang een mooie bijdrage aan leveren.

Tijdens de module wordt de theorie van woordenschatontwikkeling verder uitgediept. Groepsgewijs ontwikkel je activiteiten om de woordenschat van kinderen uit te breiden. Je bespreekt de activiteiten met je medecursisten en voert ze vervolgens in de praktijk uit.

De bijeenkomsten worden deels theoretisch en deels praktisch ingevuld. Op grond van je analyses en bevindingen geef je in de laatste bijeenkomst een presentatie met je medecursisten.

Traject onderwijsondersteuner

Je kunt deze module ook volgen als onderdeel van het traject ‘onderwijsondersteuner’. Om deze succesvol af te ronden, volg je deze én nog vier andere modules. Het gaat hierbij om de volgende modules:

Met de behaalde modules (waarbij je ook de toetsing volgt per module) krijg je vrijstelling wanneer je met de Associate degree-opleiding start. Ons aanbod als Hogeschool IPABO omvat naast de pabo-opleiding en de Associate degree-opleiding tot leraarondersteuner nu dus ook een traject onderwijsondersteuner en verdiepende onderwijsmodules.

doelgroep
doelgroep

Deze module is bedoeld voor onderwijsassistenten of onderwijsondersteuners die zich verder willen verdiepen in de didactiek van de Nederlandse taal.

omvang
omvang

84 studiebelastingsuren.

investering
investering

Een losse module met certificaat €495.

Een module die leidt tot vrijstelling binnen de AdPep (inclusief toetsing en begeleiding) €795.

certificering
certificering

Je kunt ervoor kiezen om de module af te ronden met een bijbehorende toets. Je levert dan je verslag in en je presentatie die door de docent wordt beoordeeld. Bij een voldoende ontvang je een certificaat. Dit certificaat kun je vervolgens inwisselen voor een vrijstelling wanneer je start met de pabo of met de Ad PEP-opleiding van Hogeschool IPABO.

Als je ervoor kiest om geen gebruik te maken van de afrondende toets, ontvang je een bewijs van deelname.

periode
periode

Start september 2023. Lesdagen en lestijden in overleg.

literatuur
literatuur

Verhallen, M. (2009). Meer en beter woorden leren. Een brochure over de relatie tussen taalvaardigheid en schoolsucces. Utrecht: Projectbureau Kwaliteit PO-Raad.

Adviesgesprek

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur
Header image

Pedagogiek en klassenmanagement

Image about: modulair

Heb je soms moeite om de klas weer stil te krijgen of om die op een plezierige manier rustig aan het werk te zetten? In deze keuzemodule ga je in op de pedagogische aspecten van goed klassenmanagement. Je leert hoe je effectief orde houdt.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Je kijkt met een kritische blik naar je klas en je eigen handelen. Wat werkt en wat werkt niet? Wat weet je uit de theorie? Hoe ga je om met verschillende soorten leerlingen en hun verschillende gedrag? Hoe wordt dit gedrag veroorzaakt en wat kan jij als leraar of leraarondersteuner daarin betekenen? Hoe zorg je ervoor dat de leerlingen effectief kunnen leren?

Je wisselt met andere cursisten ervaringen uit en oefent met klassenmanagement en orde houden in verschillende lessituaties.

Traject onderwijsondersteuner

Je kunt deze module ook volgen als onderdeel van het traject ‘onderwijsondersteuner’. Om deze succesvol af te ronden, volg je deze én nog vier andere modules. Het gaat hierbij om de volgende modules:

Met de behaalde modules (waarbij je ook de toetsing volgt per module) krijg je vrijstelling wanneer je met de Associate degree-opleiding start. Ons aanbod als Hogeschool IPABO omvat naast de pabo-opleiding en de Associate degree-opleiding tot leraarondersteuner nu dus ook een traject onderwijsondersteuner en verdiepende onderwijsmodules.

doelgroep
doelgroep

Deze module is bedoeld voor onderwijsassistenten of onderwijsondersteuners, maar ook voor leraren die zich willen verdiepen in de pedagogische aspecten van goed klassenmanagement.

omvang
omvang

84 studiebelastingsuren.

investering
investering

Een losse module met certificaat €495.

Een module die leidt tot vrijstelling binnen de AdPep (inclusief toetsing en begeleiding) €795.

certificering
certificering

Je kunt ervoor kiezen om de module af te ronden met een bijbehorende toets. Je levert dan je verslag in en je presentatie die door de docent wordt beoordeeld. Bij een voldoende ontvang je een certificaat. Dit certificaat kun je vervolgens inwisselen voor een vrijstelling wanneer je start met de pabo of met de Ad PEP-opleiding van Hogeschool IPABO.

Als je ervoor kiest om geen gebruik te maken van de afrondende toets, ontvang je een bewijs van deelname.

periode
periode

Start 2023.

Lesdagen en lestijden in overleg.

literatuur
literatuur

Teitler, P. & Brussel, A. van (2012). Lessen in orde op de basisschool. Handboek voor de onderwijspraktijk. Bussum: Coutinho.

Adviesgesprek

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur
Header image

Interactievaardigheden en persoonlijk leiderschap

Image about: modulair

Wil je het beste halen uit je samenwerking met collega’s? Wil je kinderen optimaal begeleiden en meer weten over persoonlijk leiderschap? In deze verdiepende module leer je hoe je jouw manier van communiceren kunt analyseren en sturen.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

De module richt zich op het herkennen en aanpassen van sensitief gedrag. Met dat gedrag kun je je interactievaardigheden sturen en naar een hoger plan tillen. Je doet kennis op van verschillende communicatievaardigheden en theorieën over begeleiding en coaching en de toepassing ervan in je eigen praktijk.

Aan de hand van beeldmateriaal en eigen inbreng oefen je met het observeren van signalen die kinderen geven. Je leert je eigen pedagogische sensitiviteit analyseren in de begeleiding van kinderen en in de communicatie met collega’s. Ook onderzoek je in hoeverre daarbinnen ruimte is voor autonomie. Zo werk je aan het vergroten van je eigen interactie- en begeleidingsvaardigheden en je persoonlijk leiderschap.

Traject onderwijsondersteuner

Je kunt deze module ook volgen als onderdeel van het traject ‘onderwijsondersteuner’. Om deze succesvol af te ronden, volg je deze én nog vier andere modules. Het gaat daarbij om de volgende modules:

Met de behaalde modules (waarbij je ook de toetsing volgt per module) krijg je vrijstelling wanneer je met de Associate degree-opleiding  start. Ons aanbod als Hogeschool IPABO omvat naast de pabo-opleiding en de Associate degree-opleiding tot leraarondersteuner nu dus ook een traject onderwijsondersteuner en verdiepende onderwijsmodules.

doelgroep
doelgroep

Deze module is bedoeld voor onderwijsassistenten of onderwijsondersteuners die zich willen verdiepen in interactievaardigheden en persoonlijk leiderschap.

omvang
omvang

84 studiebelastingsuren.

investering
investering

Een losse module met certificaat €495.

Een module die leidt tot vrijstelling binnen de AdPep (inclusief toetsing en begeleiding) €795.

certificering
certificering

Je kunt ervoor kiezen om de module af te ronden met een bijbehorende toets. Je levert dan je verslag in en je presentatie die door de docent wordt beoordeeld. Bij een voldoende ontvang je een certificaat. Dit certificaat kun je vervolgens inwisselen voor een vrijstelling wanneer je start met de pabo of met de Ad PEP-opleiding van Hogeschool IPABO.

Als je ervoor kiest om geen gebruik te maken van de afrondende toets, ontvang je een bewijs van deelname.

periode
periode

Lesdagen en lestijden in overleg.

literatuur
literatuur

Strik, A. en Schoenmaker, J. (2016). Interactievaardigheden. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Adviesgesprek

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur
Header image

Verdiepende onderwijsmodules

Image about: modulair

Wil je nog professioneler worden en je bijvoorbeeld verdiepen in hoogbegaafdheid, taaldidactiek of oudercommunicatie? Of wil je kinder-EHBO kunnen toepassen of specialist worden op het gebied van cyberpesten? Kies dan voor een van onze vele verdiepende onderwijsmodules.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Met de kortlopende, verdiepende onderwijsmodules van Hogeschool IPABO kun je je als onderwijsassistent of pedagogisch medewerker bij uitstek verder professionaliseren en specialiseren. Een aantal modules is ook interessant voor leraren die zich verder willen verdiepen in een bepaald onderwerp. Enthousiaste docenten brengen jou een stap verder in je ontwikkeling. Je kunt de modules individueel volgen, maar maatwerk en in company samen met je collega’s behoren ook tot de mogelijkheden.

Meer modules, meer vrijstelling

Voor elke module die je succesvol afrondt, ontvang je een certificaat. Als je vier modules volgt, krijg je een korting. Hoe meer modules je behaalt, hoe meer certificaten je ontvangt en hoe meer vrijstellingen je daarmee opbouwt.

Als je onze Bachelor- of Associate degree-opleiding gaat volgen, ben je vrijgesteld van deze studieonderdelen. Die voorsprong heb jij al op zak.

De modules

doelen
doelen
 • Voor elke module die je succesvol afrondt, ontvang je een certificaat
 • Als je 4 modules volgt, krijg je een mooie korting van € 150
 • Hoe meer modules je behaalt, hoe meer certificaten je ontvangt en hoe meer vrijstellingen je daarmee opbouwt
 • Als je begint met onze Bachelor- of Associate degree-opleiding, ben je vrijgesteld van deze studieonderdelen
doelgroep
doelgroep

Per module zijn er drie bijeenkomsten van 3 uur.

omvang
omvang

Elke module bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur. Totaal zijn er 84 studiebelastingsuren.

investering
investering

Een losse module met certificaat €495.

Een module die leidt tot vrijstelling binnen de AdPep (inclusief toetsing en begeleiding) €795.

certificering
certificering

Voor de afronding van elke module kun je telkens kiezen voor deelname aan de bijbehorende toetsing of voor een bewijs van deelname. In dat laatste geval neem je geen deel aan de toetsing.

Vraag een adviesgesprek aan

Ben Snoeijink helpt al meer dan tien jaar onze
cursisten hun volgende carrièrestap te zetten.

Vraag een adviesgesprek aan
Ben Snoeijink Studieadviseur