Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

Exploreon

Exploreon

 

Het Exploreon is, net zoals het Speleon in Amsterdam, een rijke leeromgeving. Waar het in het Speleon gaat om spelend leren voor jonge kinderen, loopt de lijn door in het Exploreon naar onderzoekend en ontwerpend leren. Het Exploreon in Alkmaar is een zogenaamde labschool, waar studenten en leerkrachten met leerlingen kunnen ervaren hoe W&T-onderwijs er in de praktijk aan toe gaat. Het Exploreon is op een voorbeeldmatige manier ingericht; de rijke leeromgeving is erop gericht om de onderzoekende houding te ontlokken en bevorderen. Het Exploreon biedt ondersteunende activiteiten en materialen voor een goede leerzame aanpak van W&T-onderwijs. Zelf nieuwsgierig worden, vragen stellen, bedenken hoe je iets kunt onderzoeken of oplossen, uitvoeren, resultaten verzamelen, nadenken en conclusies trekken, komen allemaal aan bod.

Het Exploreon is gericht op de studenten en het onderwijs aan het oudere kind. Centraal staan de vakken binnen Oriëntatie op jezelf en de wereld (Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur& techniek) en ICT-toepassingen. Docenten van de iPabo zullen vaklessen geven in het Exploreon en studenten leren om het W&T-onderwijs binnen deze vakken te ontwerpen en uit te voeren, zoals beschreven in het Leerplankader Wetenschap en technologie in het basis- en speciaal onderwijs (SLO, 2016).

Door middel van het Exploreon biedt de iPabo veel ruimte aan en ondersteuning bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om goed W&T-onderwijs vorm te geven.

De inrichting van het Exploreon is een dynamisch proces, waarin onze ideeën steeds meer vorm zullen krijgen, ook in overleg met andere betrokkenen. De afgelopen periode hebben we advies ingewonnen bij onder andere de Vrije Universiteit Amsterdam, De Activiteit, ScienceCenter Nemo en de Amsterdamse basisscholen De Neptunus en De Nautilus. Bij de inrichting van het Exploreon zijn drie studentassistenten betrokken. De komende tijd wordt het Exploreon verder uitgebouwd in samenspraak met studenten, docenten en onze partners.

Exploreon op de Meerpaal
Op één van de scholen van Stichting Surplus, OBS de Meerpaal te Anna Paulowna, wordt ook een Exploreon ingericht en wordt samen met leerkrachten gekeken hoe de leeromgeving gebruikt kan worden om in groep 3 en 4 een natuurlijke overgang van spelend naar onderzoekend leren te bestendigen. Dit project is in januari 2016 gestart met behulp van een EWT-subsidie.


Terug