Nieuws Kenniscentrum 26 februari 2021 2 minuten

Begrijpend lezen koppelen aan W&T-onderwijs

Dit project wordt gesubsidieerd door TechYourFuture en is een samenwerking tussen Hogeschool Saxion (penvoerder), Hogeschool IPABO, Eduseries en CED-groep.
In de huidige studie wordt onderzocht hoe het onderwijs in W&T verweven kan worden met het begrijpend leesonderwijs in de bovenbouw van de basisschool; hoe lessen eruit kunnen zien en welke professionalisering leerkrachten nodig hebben.

Op basis van een literatuurstudie en de uitgangspunten van Nieuwsbegrip zijn drie volledig nieuwe lessen voor groep 7 ontworpen, waarin zowel aan doelen voor W&T als aan doelen voor begrijpend lezen wordt gewerkt. De lessen gaan over het broeikaseffect en zeespiegelstijging. In deze lessen gaan leerlingen met W&T-experimenten aan de slag en lezen informatieve teksten. Afgelopen periode zijn de lessen getest op diverse scholen.

De eerste resultaten laten zien dat de leeropbrengsten zowel voor leerlingen als leerkrachten groot zijn. Leerlingen geven aan dat ze veel geleerd hebben over klimaatverandering en dat ze de experimenten leuk vonden. Leerkrachten geven aan dat ze denken dat de motivatie van de leerlingen voor zowel W&T als begrijpend lezen met dit type lessen toeneemt. De leerkrachten geven aan veel geleerd te hebben over hoe begrijpend lezen en W&T gecombineerd kunnen worden, welke vragen ze kunnen stellen bij de teksten en hoe de W&T experimenten begeleid kunnen worden.