Nieuws Kenniscentrum 15 oktober 2018 < 1 minuut

Designathon voor studenten op tentoonstelling ROBOT LOVE

Het lectoraat W&T van Hogeschool IPABO is betrokken bij het lectorenplatform Onderwijs in Kunst, Wetenschap en Technologie (OKWT), dat zich richt op vakoverstijgend onderwijs op het snijvlak van kunst en bèta. Deelnemers aan het lectorenplatform beschouwen de opbloeiende, interdisciplinaire praktijken van wetenschappers en kunstenaars als een inspiratiebron voor de vernieuwing van het funderend onderwijs (primair en voortgezet onderwijs) en het beroepsonderwijs (mbo en hbo). Zie ook https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/lectorenplatform-okwt/  

Het lectorenplatform organiseert op 6 oktober 2018 een designathon waarbij studenten vanuit verschillende disciplines (bètastudenten van de HvA, studenten van de HKU en pabostudenten) in gemixte designgroepen aan de slag gingen met het oplossen van een challenge gebaseerd op het werk E.E.G. Kiss van kunstenaars Lancel/Maat, die hun werk ook live toelichten. De manier van werken in de designathon is onderzoekmatig gevolgd en we hopen hierover in de volgende nieuwsbrief verslag uit te brengen.