Nieuws Kenniscentrum 13 september 2020 2 minuten

Meetkundig kijken

Ons land staat vol met oude kerken. De meesten hebben hun oorspronkelijke doel verloren, maar we koesteren ze, restaureren ze, zorgen dat ze open blijven. De Walburgiskerk in Zutphen is een kerk waarvan sommige delen nog dateren uit de elfde eeuw. Onder andere dankzij een grote groep vrijwilligers kun je de kerk bezoeken en daarmee kun je iets ervaren van de rijke geschiedenis van de stad.

Is dat het enige wat je kunt doen met zo’n gebouw, vroeg het team van de kerk zich echter af. Zou je de kerk ook niet een rol kunnen geven in, bijvoorbeeld, een reken-wiskundeproject? Een kleine subsidie van de NVORWO maakte het project ‘Meetkunde in de Kerk’ mogelijk*. En dus liepen we met een klein groepje mensen een paar uur rond in de kerk. We zagen de constructie van de kerk, de symmetrie in houtsnijwerk, het spiegeltje waarmee de organist de dominee kan zien, we vroegen ons af hoe hoog de kerk was en hoe je dat het beste kunt schatten, we vroegen ons af of Saenredam ook deze kerk geschilderd had. We liepen er rond met een meetkundige blik. Waar het ons om ging was: hoe kunnen we kinderen ook op die manier laten kijken naar de kerk? We bedachten een aantal opdrachten. Een paar konden nog net worden uitgeprobeerd voordat de coronamaatregelen dit belemmerden. Hopelijk kunnen we op een later moment verder met ons mooie experiment.

Meer lezen?

Van Galen, F. & Markusse, A. (2020). Meetkundig kijken. Rekenen-wiskunde buiten de school. Volgens Bartjens, 39(5), 14-17.

Meer weten

over het project ‘Meetkunde in de kerk’? Neem dan contact op met Annette Markusse (a.markusse@ipabo.nl).