Nieuws Kenniscentrum 2 maart 2020 2 minuten

Onderzoek en onderwijs over privileges

In samenwerking met Jenelle Reeves van University of Nebraska-Lincoln (USA), één van de internationale academische partners van Hogeschool IPABO, heeft afgelopen semester een project gedraaid waarin onderwijs en onderzoek mooi samenkwamen: een project met vierde jaars studenten rond privileges en onderwijs. Als onderzoekers willen we graag meer weten over wijzen waarop wij als lerarenopleiders onze aanstaand leraren kunnen uitdagen om kritisch bewustzijn te ontwikkelen van zowel hun eigen mogelijke privileges als de al dan niet bevoorrechte positie van hun leerlingen. Daartoe hebben we een onderwijsproject opgezet waarin we studenten confronteerden met provocerende ideeën over ras, privileges en benadeling zoals verwoord in academisch werk, maar vooral in het (non) fictiewerk van James Baldwin.

De logboeken die studenten schreven en focusgroep gesprekken die we samen voerden laten zien dat de aanstaand leraren daadwerkelijk geprikkeld en aan het denken gezet zijn. Zo schrijft één van de studenten:

“Voorafgaand en tijdens bijeenkomst 1 werd ik wel een beetje met mijn neus op de feiten gedrukt. Ik schaamde mij ervoor dat ik zelf best onwetend was over witte privileges. Ik beschouw mij zelf totaal niet als iemand met vooroordelen of iemand die racistisch is, maar toch was ik mij niet bewust van de privileges die ik wel heb tegenover andere mensen.”

De eerste bevindingen van dit onderzoek worden dit jaar onder meer gepresenteerd tijdens de VELON conferentie op 16 en 17 maart 2020 en tijdens “The 2020 Conference on James Baldwin for Academics, Artists and Activists” in juni.

Mocht u het interessant vinden om meer te weten over dit project en/of verder na te denken over de rol van (witte) privileges in het onderwijs, aarzel dan niet contact met mij op te nemen: m.leygraaf@ipabo.nl.