IPABO is gesloten van 18 juli tot 15 augustus. Heb je een vraag? Bekijk dan onze contactpagina. Fijne vakantie!

Nieuws Kenniscentrum 24 februari 2021 2 minuten

Paboroute jonge kind en oudere kind

Al langere tijd leeft in de praktijk de roep om verbetering van de opleidingen op het gebied van onderwijs aan jonge kinderen (en in mindere mate klinkt die roep ook voor het oudere kind). Dat heeft enige jaren geleid tot leeftijdsspecialisaties in het derde en vierde jaar van de pabo. In het voorjaar van 2020 heeft het Ministerie van Onderwijs de weg geplaveid om nog een stap verder te gaan en hiervoor specifieke studieroutes in te richten binnen de pabo. Hogeschool IPABO is een van de zes geselecteerde pabo’s die een pilot heeft kunnen beginnen. Sinds september 2020 zijn in Amsterdam 20 eerstejaars studenten gestart die zeer gemotiveerd zijn om juist met het jonge kind (2 tot 8 jaar) te werken. Het lectoraat Jonge kind doet kwalitatief onderzoek naar de ontwikkeling van de studenten in deze studieroute. Hier is het werkveld ook bij betrokken.

Verder is het lectoraat betrokken in een landelijk overleg tussen de onderzoekers van de vijf jonge kind-pilots. Want wie zijn nu die studenten die al voor ze aan de pabo beginnen, weten wat ze het liefste willen? Welke kennis en vaardigheden zijn juist in het werken met jonge kinderen van cruciaal belang, dus wat zou meer aandacht moeten krijgen in de opleiding? En hoe kunnen de opleiding en het werkveld studenten het beste stimuleren en ondersteunen in hun leerproces? In de loop van het jaar zullen good practices gedeeld gaan worden, zodat andere pabo’s kunnen profiteren van de opgedane kennis. Het is nu al bekend dat het ministerie de pilots een vervolg wil geven in het volgende studiejaar.

Niet onbelangrijk is dat studenten zich in de pilots weliswaar meer verdiepen in een bepaalde leeftijdsgroep dan de reguliere studenten, maar wel worden opgeleid tot een brede bevoegdheid. Hogeschool IPABO is ook van mening dat die bredere kennis van het basisonderwijs en ervaring met oudere kinderen onontbeerlijk is. Momenteel ligt er echter een wetsvoorstel van het Ministerie op tafel waarin voorgesteld wordt om met verschillende bevoegdheden te gaan werken voor jongere kind, oudere kind en de reguliere pabo. Tot 1 februari worden de meningen gepeild, maar er klinkt veel weerstand tegen de splitsing van de pabo in afzonderlijke opleidingen. Wordt vervolgd…