Nieuws Kenniscentrum 20 februari 2021 < 1 minuut

Panama-conferentie

De 39e Panama-conferentie met het thema “Rekenen-wiskunde 3D” mede-georganiseerd door Michiel Veldhuis en Sonja Stuber was ook online een groot succes.

Docent-onderzoekers van Hogeschool IPABO verzorgden bijdragen over “Algebraïsch redeneren op de basisschool basisonderwijs” (Mara Otten), “Wiskundeprofielen van studenten: euforie en verslagenheid” (Sonja Stuber, Ronald Keijzer en Michiel Veldhuis), “Ontwikkeling studielast rekenen-wiskunde op de pabo 2009-2021” (Ronald Keijzer), “Volgens Bartjens als rijke bron” (o.a. Annette Markusse) en “Zilveren reken-wiskundestandaarden voor de pabo: kunnen we er goud van maken?” (o.a. Ronald Keijzer en Michiel Veldhuis) en bijgewoond door een tiental studenten van de IPABO en natuurlijk de gehele sectie rekenen-wiskunde. Een overzicht van het programma kun je hier vinden.