IPABO is gesloten van 18 juli tot 15 augustus. Heb je een vraag? Bekijk dan onze contactpagina. Fijne vakantie!

Nieuws Kenniscentrum 2 oktober 2019 2 minuten

Postdoctraject, verhalen en multiperspectiviteit

Met ingang van 1 september 2019 ben ik gestart met een postdoconderzoek naar het inzetten van verhalen om inlevingsvermogen en multiperspectiviteit van kinderen op de basisschool te vergroten.

Door het lezen van of luisteren naar verhalen kunnen kinderen leren zich te verplaatsen in andere mensen en ze kunnen andere werelden, culturen en denkbeelden leren kennen. Dit is een onderdeel van burgerschapsvorming. Verhalen lenen zich dus bij uitstek om het leesonderwijs en burgerschapsonderwijs op basisscholen met elkaar te verbinden. Samen met leerkrachten en pabostudenten ga ik op zoek naar handvatten om hier vorm aan te geven.

Daarnaast wordt onderzocht hoe opleiders verhalen kunnen benutten om te werken aan multiperspectiviteit bij aankomend leerkrachten, oftewel pabostudenten. Verwacht mag worden dat studenten die zelf hebben ervaren hoe verhalen kunnen bijdragen aan het inlevingsvermogen en multiperspectiviteit dit ook gemakkelijker kunnen toepassen in hun eigen (lees)onderwijs.

Het postdoconderzoek sluit aan bij het Lectoraat Jonge Kind en het Uitstroomprofiel Spelend Leren onder leiding van lector Annerieke Boland, aangezien ook nadrukkelijk zal worden gekeken naar de mogelijkheden voor de jongste groepen op de basisschool. Daarnaast sluit het onderzoek aan bij het Uitstroomprofiel Diversiteit en Kritisch Burgerschap onder leiding van senior-onderzoeker Monique Leygraaf.

Voor dit onderzoek zou ik graag in contact komen met leerkrachten en andere professionals die interesse hebben in dit onderwerp en mee zouden willen denken over de mogelijkheid om verhalen in te zetten in het basisonderwijs om te werken aan inleving en multiperspectiviteit.

Heeft u interesse? Mail dan naar Inouk Boerma (i.boerma@ipabo.nl)