Nieuws Kenniscentrum 12 maart 2020 < 1 minuut

SPRONG Netwerksubsidie toegekend voor netwerk W&T en rekenen-wiskunde

Hogeschool IPABO deed samen met Saxion, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht een aanvraag voor de netwerksubsidie Sprong educatief. Het doel van deze subsidieregeling is bestaande netwerken te verbeteren. Bij de aanvraag van Saxion, Hogeschool IPABO, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht, samen met enkele schoolbesturen waaronder Bijzonderwijs en Surplus, ging
het om het samenbrengen van tal van netwerken rond ‘science, technology, engineering and mathematics’ (kortweg: STEM).

Aanleiding om ervoor te kiezen om STEM-netwerken samen te brengen is dat de verschillende landelijke en regionale netwerken er slecht in slagen te leren van ervaringen van anderen. Feitelijk werken de verschillende netwerken langs elkaar heen. Daar gaat het nieuwe netwerk, vanuit de nu toegekende subsidie een einde aan maken. Zo gaan de diverse regionale netwerken beter met elkaar samenwerken, kunnen we rekenen-wiskunde en W&T-onderwijs beter met elkaar verbinden en kunnen we ook werken aan een doorgaande lijn in het STEM-onderwijs van PO naar VO. Vanuit Hogeschool IPABO zijn de lectoraten W&T en rekenen-wiskunde betrokken.

Als u vanuit uw school, schoolbestuur of netwerk mee wil denken en werken in dit project, laat het ons dan weten.