Nieuws Kenniscentrum 25 februari 2021 2 minuten

Wiskundige communicatie over Covid-19

Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen worden geraakt door Covid-19. Ze worden weliswaar minder ziek van het coronavirus, maar hun leven is behoorlijk anders dan in de tijd voor corona. Ze mochten lange tijd niet naar school, ze krijgen les van hun ouders en een bezoekje aan opa en oma is ineens gevaarlijk. Deze situatie maakt dat kinderen willen weten wat er aan de hand is. En gek genoeg zit daarin een kans om met kinderen aan de slag te gaan met de wiskundige communicatie die typerend is voor de pandemie.

Als het om deze wiskundige communicatie gaat, gaat het grofweg om twee vormen. Ten eerste zijn er aanwijzingen over hoe je te gedragen. De looprichting is aangegeven met pijlen, de 1,5 meter afstand die je moet houden is vervat in pictogrammen of door de afstand werkelijk weer te geven en door een getal dat aangeeft hoeveel mensen er in een ruimte mogen. De tweede vorm van communicatie betreft grafieken en andere representaties die de ontwikkeling van de pandemie in Nederland en erbuiten aangeven. Het gaat hier om statistische informatie, die is samengevat in een compacte representatie.

Curriculum.nu beschreef onlangs bouwstenen voor de nieuwe kerndoelen. Daarin is aangegeven dat statistiek ook een domein in de basisschool moet worden. Deze bouwstenen werden ontwikkeld voordat de pandemie de wereld trof. De pandemie biedt kansen om hiermee vast te experimenteren. We bespreken mogelijkheden daarvoor in een recent artikel in Volgens Bartjens.

Publicaties