Nieuws Kenniscentrum 4 oktober 2018 2 minuten

Witte privileges & Onderwijs

In de eerste week van augustus 2018 vond een internationale conferentie plaats rond onderzoek, onderwijs en multiculturele klassen op de University of Nebraska-Lincoln (USA), één van de internationale academische partners van Hogeschool IPABO. Zo’n veertig deelnemers uit zeven verschillende landen bespraken vanuit het perspectief van (opleidings)onderwijs en onderzoekonderwerpen die gerelateerd zijn aan migratie, meertaligheid en multiculturaliteit.

Tijdens de plenaire sessie rond multiculturaliteit verkenden mijn UNL collega professor Jenelle Reeves en ik issues diete maken hebben met privileges die mensen hebben (of juist niet) en de invloed van onze eigen positie, opvattingen en waarden op de manier waarop wij de wereld om ons heen begrijpen. Juist ook voor het onderwijs achten wij deze issues van groot belang, omdat leraren en opleiders veelal verscheidene vormen en niveaus van privileges representeren, voortkomend uit ras, taal, gender en de contexten waarin we werken.

Bovendien zijn privileges vaak minder zichtbaar voor degenen die ze hebben: we zijn ons vaak onbewust van de voorrechten (waar we zelf niets voor gedaan hebben) die we bezitten. Terwijl ze voor degenen die deze voorrechten niet hebben, pijnlijk voelbaar zijn.

Mocht u het interessant vinden om verder na te denken over de rol van (witte) privileges in het onderwijs, aarzel dan niet contact met mij op te nemen: m.leygraaf@ipabo.nl.

Meer lezen over de conferentie? https://newsroom.unl.edu/announce/cehs-news/8355/47572