Maatschappelijk functioneren vraagt om creatief wiskundig denken.

De auteurs tonen in verschillende voorbeelden hoe creatief denken nodig is om maatschappelijk te functioneren.

https://www.scienceguide.nl/2022/04/focus-op-evidence-based-dreigt-onderwijs-te-verarmen/
Het opkomende paradigma van ‘evidence based’ onderwijs lijkt alleszins positief; het schrijft leraren voor om alleen bewezen effectieve lesmethoden te gebruiken en slaat zo een mooie brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de onderwijspraktijk. Echter, die brug ligt vaak scheef, betogen Ronald Keijzer en Geeke Bruin-Muurling. ‘Evidence based’ duidt vaak op een fundering in kwantitatief, gestandaardiseerd en ‘context-loos’ onderzoek. De onderwijspraktijk is daarentegen niet gestandaardiseerd en geladen met allerlei omstandigheden – een omgeving die daarom niet kan worden gevangen zonder kwalitatief onderzoek. Sla daarom niet alleen een brug tussen de onderwijspraktijk en kwantitatief onderzoek, betogen zij; vertaal ook, en misschien júist, het kwalitatieve onderzoek naar de onderwijspraktijk.

Rekenen mét het hoofd betekent onder andere dat je oog hebt voor de context waarbinnen je rekent. De auteurs maken in dit artikel duidelijk dat contexten helpen om onderliggende wiskundige concepten beter te begrijpen. Maar dan moet je in de reken-wiskundeles je leerlingen wel de ruimte geven om zelf na te denken.

De titel van de 39e Panama-conferentie, Reken-wiskundeonderwijs in 3D, verwijst naar diepgang in het overdenken van het reken-wiskundeonderwijs. Dit verslag analyseert hoe deze diepgang in de overdenking naar voren kwam in verschillende bijdragen aan de conferentie. We stellen vast dat de verschillende dimensies in de overdenking samenkomen in de dialoog waar de conferentie voor staat.

In het Nederlandse onderwijs speelt het lesboek met daarin opgaven een centrale rol. Het maken van opgaven is een belangrijk middel in het leren van leerlingen. Maar met opgaven is soms iets geks aan de hand: hoe meer je erover nadenkt, hoe groter de kans dat je niet meer op het bedoelde antwoord uitkomt. In dit artikel analyseren we dit fenomeen aan de hand van het concept gemiddelde, in de leerlijn van basis- en voortgezet onderwijs.

In FIzier belicht een medewerker van het Freudenthal Instituut of de Freudenthal Group for research into the didactics of mathematics een thema uit zijn of haar werk en slaat hiermee een brug naar de dagelijkse onderwijspraktijk. In deze aflevering belicht Mara Otten een reeks activiteiten met betrekking tot het oplossen van (informele) algebraïsche vergelijkingen.