Dr. Anna Hotze

Lector Wetenschap en Technologie

Anna Hotze studeerde scheikunde aan de universiteit Leiden en promoveerde in 2003 in de bioanorganische chemie. Na haar promotie heeft ze postdoctoraal onderzoek gedaan aan diverse universiteiten.  Als projectleider en afdelingshoofd Research en Development werkte ze in de farmaceutische industrie.

Sinds 2013 werkt ze aan Hogeschool IPABO, eerst als docent-onderzoeker rekenen-wiskunde en sinds 2015 als associate lector wetenschap en technologie. In 2017 werd ze benoemd als lector. Haar onderzoeksopdracht richt zich op onderzoek naar het versterken van wetenschap en technologie in het basisonderwijs en de lerarenopleiding. Naast haar lectorpositie werd ze in augustus 2021 manager van het kenniscentrum van Hogeschool IPABO.