Wetenschap en technologie in de klas: Handvatten voor een succesvolle uitvoering

Hotze, A.C.G.(2022). Wetenschap en technologie in de klas: Handvatten voor een succesvolle uitvoering. Uitgeverij Pica

In dit boek wordt uitgelegd wat het domein Wetenschap en technologie inhoudt en waarom dit een belangrijk domein in het curriculum van de basisschool is. W&T-onderwijs legt de basis voor wetenschappelijke geletterdheid, die nodig is om de huidige en toekomstige hoogtechnologische maatschappij beter te begrijpen, kritisch te zijn en te kunnen participeren in vraagstukken bijvoorbeeld omtrent klimaat, gezondheid of energie.

Het boek biedt praktische handvatten aan om W&T succesvol te implementeren en gaat ook uitdrukkelijk in op de rol van de leerkracht, schoolleiding en directie. Ten slotte is er aandacht voor de doorgaande lijn van W&T-onderwijs op de basisschool naar de bèta-vakken op de middelbare school.
​​​​​​​
Het boek is bedoeld voor mensen in het werkveld, schoolleiding, bestuur en (aankomend) leerkrachten om hen te inspireren om met dit domein aan de slag te gaan of dit domein verder te versterken.