Exploreon

Het lectoraat heeft in Alkmaar het Exploreon ontwikkeld. Het Exploreon in Alkmaar is in navolging van het Speleon in Amsterdam een zogenaamde labschool. Het Exploreon  is gericht op studenten en is op een voorbeeldmatige manier ingericht met ondersteunende activiteiten en materialen voor een goede leerzame aanpak van W&T-onderwijs. Studenten nieuwgierig laten worden, studenten die bedenken hoe je iets kunt onderzoeken of oplossen, uitvoeren,  resultaten verzamelen en conclusies trekken. In het Exploreon, in thematisch ingerichte hoeken, staan de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & techniek en ICT centraal. Verder onderzoek van het lectoraat zal kijken naar hoe het Exploreon nu in het opleidingsonderwijs ingezet kan worden.
http://specials.edg.nl/cos-januari-2018?exploreon#!/exploreon

Daarnaast is het lectoraat samen met NEMO Science Museum ook betrokken bij het inrichten van een Exploreon op basisschool OBS de Meerpaal, in Anna Paulowna (Schrumpf & Hotze, 2017) met behulp van een EWT innovatie subsidie.

Samen met leerkrachten wordt gekeken hoe een Exploreon, een rijk ingerichte leeromgeving voor de groepen 3 en 4, een natuurlijke overgang van spelend naar onderzoekend leren kan bevorderen. Hierbij zijn ontwerpeisen geformuleerd en wordt gekeken hoe het leren in het Exploreon geïntegreerd kan worden met de dagelijkse lespraktijk. Het zogenaamde ‘Exploreon leren’ is zelfs zo succesvol dat het schoolbreed wordt geimplementeerd.

In najaar 2018 wordt gestart met een vervolg project (EWT-innovatiesubsidie) om de leeropbrengsten van de leerlingen te volgen in het Exploreon op OBS de Meerpaal.

Instellingen

NEMO