Ontwikkeling van een Tool voor Teamdialoog

In dit innovatieproject met behulp van een EWT innovatiesubsidie werken het bestuur Agora, de Vrije Universiteit en IPABO samen. Het doel van dit innovatieproject is om zicht te krijgen op diverse W&T-profielen in de scholen en hoe de rol van de W&T specialist versterkt kan worden. Hierbij wordt een gesprekstool ontwikkeld waarmee teambrede W&T-profielgesprekken kunnen worden gevoerd. De gesprekstool wordt ook ingezet door studenten van het uitstroomprofiel Onderzoekend leren.

Instellingen

De Vrije Universiteit